Ett bra tips:

Gångträning 

Att gå är viktigt för oss alla. Det ger oss friheten att ta oss runt och uppleva världen omkring oss. Förmågan att gå kan påverkas efter en sjukdom, skada eller operation och måste rehabiliteras. Våra kroppar är gjorda för att vara i rörelse och när den begränsas kan det påverka många delar i kroppen och även vår psykiska hälsa. Att gå sätter hjärtat, blodet och syret i rörelse och musklerna och lederna sträcks och stärks.

Patienter som går osäkert kan komma på benen igen på ett säkert sätt både för patienten själv och för personalen med Trainer Module och positionslåset. Patienten kan bygga upp det självförtroende som krävs för att bli bättre på att gå. Trainer Module och positionslåset kan användas för att justera och förstärka patientens rehabiliteringsmål antingen inom en session eller när förändringarna behövs.

Kontakta oss för mer information