Miljöpolicy

Ingen kan existera utan att påverka gemensamma miljöer – både på positiva och negativa sätt.

På Guldmann gör vi stora ansträngningar för att se till att eventuell negativa miljöeffekter som vi har kontroll över begränsas och direkt eller indirekt bidra till en positiv inverkan på miljön.

Guldmann strävar efter att:

  • Följa all gällande lagstiftning.
  • Ständigt förbättra arbetsmiljön i företaget.
  • Samarbeta med våra leverantörer för att se till att vi använder miljövänliga material och processer.
  • Kontinuerligt minska de relativa mängderna avfall och utsläpp från vår verksamhet samt säkerställa största möjliga återvinningsgrad.
  • Se till att användningen, återvinningen och bortskaffandet av Guldmanns produkter inte har några onödigt negativa effekter på miljön.
  • Se till att våra produkter bidrar till bättre arbetsförhållanden och en positiv arbetsmiljö på de ställen där de används.

Kontakta oss för mer information

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen

Cookie Policy