Guldmann Environment

Miljöpolicy

Ingen kan existera utan att påverka gemensamma miljöer – både på positiva och negativa sätt.

På Guldmann gör vi stora ansträngningar för att se till att eventuell negativa miljöeffekter som vi har kontroll över begränsas och direkt eller indirekt bidra till en positiv inverkan på miljön.

Guldmann strävar efter att:

  • Samarbeta med våra leverantörer för att se till att vi använder miljövänliga material och processer.
  • Följa all gällande lagstiftning.
  • Ständigt förbättra arbetsmiljön i företaget.
  • Kontinuerligt minska de relativa mängderna avfall och utsläpp från vår verksamhet samt säkerställa största möjliga återvinningsgrad.
  • Se till att användningen, återvinningen och bortskaffandet av Guldmanns produkter inte har några onödigt negativa effekter på miljön.
  • Se till att våra produkter bidrar till bättre arbetsförhållanden och en positiv arbetsmiljö på de ställen där de används.
  • Säkerställa kontinuerliga förbättringar av vårt miljöledningssystem och tillhörande miljörelaterade processer 
  • Detta kommer att ske med vederbörlig hänsyn till såväl de finansiella och tekniska resurser som vi har till vårt förfogandesom företagets övergripande kommersiella mål och utifrån Guldmanns grundläggande värderingar.

Kontakta oss för mer information

Anmäl dig till nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut ca 4 ggr per år och innehåller information om bla produkter, utbildningar och kundintervjuer.