Produktlivscykel

Produktlivscykel

På Guldmann arbetar vi aktivt för att minimera miljöpåverkan genom att överväga hela livscykeln för våra produkter. Som ett företag strävar vi efter att skapa hållbara affärsmodeller genom att:

  • Ha lång livslängd på våra produkter för att säkerställa maximal utnyttjande av knappa materialresurser
  • Optimera energianvändningen genom produktanvändning
  • Erbjuda enkla lösningar som kan återanvändas i nya användningsområden
  • Effektiv användning av resurser vid produktion och drift
  • Välja miljövänliga material och processer i största möjliga utsträckning
  • Modulära produkter som är lätta att reparera och förlänga livslängden på
  • Moduler kan separeras i materialgrupper, sorteras och återvinnas

Dessa åtgärder stödjer Guldmanns miljöpolicy och vår strävan att minska världens resursförbrukning.

En taklyft består främst av elektronik, plast och metall. Med korrekt sortering kan komponenterna återanvändas. Rälsystemen är tillverkade av ren aluminium och är därför mycket lämpliga för återvinning.

Kontakta oss för mer information