Hållbarhet och Miljö

CSR

Ingen kan existera utan att påverka miljön.

På V. Guldmann A/S arbetar vi aktivt för att minimera den negativa påverkan vi kan kontrollera. Sedan 2017 är Guldmann ISO 9001-kvalitetscertifierade, och sedan 2020 är vi även miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra vårt ledningssystem med fokus på processinriktat tänkande, livscykel och återvinning, samt ett engagerat samarbete med våra leverantörer.

Guldmanns mål är att:
- Följa gällande lagar och regler
- Kontinuerligt minska mängden avfall och utsläpp samt säkerställa högsta möjliga grad av återanvändning
- I samarbete med leverantörer använda miljövänliga material och processer
- Se till att våra produkter inte i onödan påverkar miljön negativt vid användning, återvinning och eventuell förstörelse
- Kontinuerligt förbättra vårt miljöledningssystem och relaterad miljöprestation
- Detta görs med hänsyn till de ekonomiska och tekniska resurser vi har tillgängliga, samt våra övergripande ekonomiska mål för företaget och baserat på våra grundläggande värderingar.

Kontakta oss för mer information