FN
Hållbara utvecklingsmål

CSR

Planeten är utsatt för påfrestningar på grund av klimatförändringar, ökande avfallsmängder och överutnyttjande av resurser.

År 2015 lanserade FN 17 hållbara utvecklingsmål (SDG) som en vägledande ram för hur vi alla kan bidra till att ändra denna utveckling.

Alla länder i världen har förbundit sig att stödja dessa 17 hållbara utvecklingsmål.

Guldmanns verksamhet stödjer flera av de etablerade utvecklingsmålen genom ett fokuserat arbete med att utveckla produkter för processoptimering och förbättra arbetsmiljön inom hälso- och sjukvårdssektorn över hela världen, samt fokusera på goda arbetsplatser och anständiga förhållanden i hela värdekedjan.

Vi har valt att fokusera våra ansträngningar på två specifika utvecklingsmål som direkt berör vår kärnverksamhet.

Sustainable Development Goals 8


Anständigt arbete
och ekonomisk tillväxt

Framhäva hållbar ekonomisk tillväxt, inkluderande och produktiv sysselsättning samt anständigt arbete för alla.

 

Sustainable Development Goals 12


Ansvarsfull konsumtion
och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 

Kontakta oss för mer information