Etik och mänskliga rättigheter

CSR

Människor, Anställda och Rättigheter
Respekt för mänskligheten kommer först

På Guldmann anser vi att våra anställda är vår viktigaste resurs och strävar efter att ha glada och motiverade individer i hela vår organisation.

Vi tror att våra anställda trivs bäst när vi ger dem möjligheter och flexibilitet att utnyttja sina färdigheter, kunskaper och intressen.

I relation till våra leverantörer och partners har vi också förväntningar och kräver att de vi gör affärer med respekterar och följer FN:s riktlinjer för mänskliga rättigheter. Därför förväntas våra partners att underteckna vår ständigt uppdaterade uppförandekod.

Dessa krav återspeglas i våra riktlinjer för uppförandekod, som överensstämmer med FN:s Global Compact-principer: Mänskliga rättigheter, Arbetarrätt, Miljö och Antikorruption.

Visselblåsarprogrammet ger trygghet

Även företag med de bästa avsikter kan misslyckas. Om det händer är det viktigt för oss att ha en dialog och ett system som säkerställer att frågan tas upp och misstaget/incidenten rättas till.

Vi värdesätter öppen dialog mellan kollegor, mellan anställda och ledningen och med andra intressenter. Detta gäller även i fall av oegentligheter eller om kränkningar av mänskliga rättigheter, brott eller brott mot lagar och förordningar förekommer. För att stödja hanteringen av incidenter tillhandahålls en visselblåsartjänst som en alternativ rapporteringskanal, som alla med anknytning till Guldmann kan använda.

Kontakta oss för mer information