CSR

Hållbarhet och
samhällsansvar

Världen som vi känner den förändras. Utmaningarna vi står inför som samhälle och företag blir alltmer komplexa och osäkra. Vi vill ta ansvar och vara en del av lösningen istället för problemet.

Vi är stolta över att våra produkter och tjänster bidrar till att skapa mer tid för vård och tillgänglighet för alla. Därför är det självklart att ansvar är en integrerad del av den pågående utvecklingen av våra produkter, våra anställda, vår utbildning och rådgivning, och våra samarbeten. För oss är det en grundläggande förutsättning för en sund verksamhet.

Här kan du läsa mer om vår miljöpolicy, vårt förhållningssätt till arbetsmiljö och säkerhet, etik och mänskliga rättigheter, och hur vi förhåller oss till den cirkulära ekonomin.

Läs mer om hur vi relaterar till FN:s hållbarhetsmål här: Klicka här.

Icon leaf yellow

Miljö

Icon circular economy yellow

Produktlivscykel

Icon work environment yellow

Arbetsmiljö

Icon hand shake yellow

Etik

Kontakta oss för mer information