sling-hvid

 

Instruktion och utbildningsfilmer

Det är viktigt att använda lyftselen korrekt under en förflyttning. På det sättet säkras den bästa möjliga komforten för brukaren och den största möjliga säkerheten för brukaren och vårdpersonalen.

På denna sida kan du hitta instruktions och utbildningsvideor om hur du använder och nyttjar Guldmanns lyftselar optimalt till brukare med alla olika funktioner och storlekar.

Behöver du hjälp med att välja rätt lyftsele?

Lyftselens typ har en stor inverkan på kvaliteten hos den enskilda användarens rörelse.

Det är mycket viktigt att man använder rätt sele för att kunna genomföra effektiva flyttningar och för att säkerställa att det är värdigt, bekvämt och säkert för både användaren och vårdgivaren.

Selguide - Det är mycket viktigt att man använder rätt sele för att kunna genomföra effektiva flyttningar och för att säkerställa att det är bekvämt, värdigt och säkert för både användaren och vårdgivaren. Lyftselens typ har en stor inverkan på kvaliteten hos den enskilda användarens rörelse.

Kontakta oss för mer information