Exempel översikt

En patientrapport

Neurorehabilitering med Trainer Module för Covid 19  patient med vänstersidig hemiplegi

En Covid 19 patient som förut varit frisk och i god form skrevs in på Intermediate Neuro Rehabilitation Unit (INRU) för specialneurorehabilitering några månader efter att ha blivit sjuk och krävt intubation på IVA. INRU tillhandahåller rehabilitering för personer med komplexa neurologiska åkommor. I detta fall uppvisade patienten vänstersidig hemiplegi, allmän svaghet och allvarlig immobilitet.

Rehabiliteringsmålet var att öka patientens rörlighet på vänster sida, förbättra den övergripande styrkan och motionstoleransen och få patienten att bli så oberoende som möjligt under förflyttningar. Med hjälp av Trainer Module kunde patienten efter en tid slutföra förflyttningar med minimal assistans från en terapeut och hade minskad andfåddhet och utmattning under behandlingstillfällena.

Han kunde klara av rörelser och positioner som annars inte hade varit möjliga. Detta förbättrade patientens humör och allmänna välbefinnande. Eftersom patienten behövde mindre stöd kunde terapeuterna även vara mer specifika med behandlingen.

Kontakta oss för mer information