Exempel översikt

Innovativ funktion för taklyftar hjälper svaga patienter på fötterna

Artikel publicerad i den danska specialist tidskriften HOSPITAL DRIFT & ARKITEKTUR (sjukhusets verksamhet och arkitektur), Feburary 2017, skriven av Dorthe Lundh

En god idé från fysioterapiavdelningen på Horsens sjukhus innebär att taklyftar inte längre bara är ett redskap för förflyttningar, utan även kan fungera som träningsredskap som hjälper sängliggande patienter på fötterna igen.

Egentligen är en lyft konstruerad för att flytta människor som inte kan förflytta sig själva. Men nu kan takflyftar dessutom användas som träningsredskap och därmed blir de ännu mer användbara.

Erfarenheter visar att denna nya möjlighethar en smärtlindrande och behandlingsfrämjande effekt på sängliggande patienter, och det finns förhoppningar om att den också kan reducera sjukhusvistelsen.

Kontakta oss för mer information