Exempel översikt

En patientrapport

Förbättrade rehabiliteringsresultat med hjälp av dynamiskt  stöd för kroppsvikten

En egenföretagare och fyrbarnspappa med betydande kvadriplegi lades in på Intermediate Neuro Rehabilitation Unit (INRU) åtskilliga månader efter skadetillfället.
INRU tillhandahåller rehabilitering för personer med komplexa neurologiska åkommor.

I det här fallet var målet att optimera patientens fysiska funktion och självständighet eftersom han hade betydande instabilitet och svaghet i bålområdet.
Patienten blev lätt utmattad och hade svårt att genomföra förflyttningar och övningar utan hjälp av en, två och i vissa fall tre assistenter.

Terapeuterna introducerade och utforskade Guldmanns Trainer Module med dynamiskt stöd för kroppsvikt i rehabiliteringsprocessen. Trainer Module gjorde det möjligt för terapeuterna att prova vissa rehabiliteringsövningar tidigare. Detta omfattade bland annat enkla sängbaserade övningar till funktionella rörelser som förflyttningar, uppresnings- och ståövningar samt gåträning. Patienten kunde delta mer aktivt i rehabiliteringssessionerna eftersom utmattningen inte utgjorde en lika stor begränsning.

Trainer Module minskade också de fysiska kraven på terapeuterna, vilket innebar att de kunde utföra terapeutisk intervention och hantering på ett mer specifikt och säkert sätt.

Kontakta oss för mer information