Active Trainer gangseil for balansetrening

Tips for forflytning og håndtering

På denne siden finner du informasjon, ideer og gode praktiske råd om forflytning og håndtering av personer, slik at du kan skåne kroppen og unngå arbeidsskader, øke pasientsikkerheten og skape mer tid til omsorg (Time to care) i hverdagen.

Som medarbeider, personale eller pårørende må du passe godt på deg selv og ditt arbeidsmiljø, slik at du unngår arbeidsskader og slitasje. Risikoen for dette økes imidlertid når det arbeides med mennesker (her omtalt som pasienter, brukere eller personer) som er utfordret fysisk og kognitivt idet det oftere oppstår plutselige bevegelser og uventede situasjoner som kan føre til uønskede hendelser eller arbeidsskader.

God forflytning og pasienthåndtering forebygger slitasje og minsker antallet arbeidsulykker. Når du skal forflytte personer, er det viktig å la dem selv hjelpe til med egne krefter og ressurser. Dermed styrkes funksjonsevnen og følelsen av kontroll. Samtidig skåner du deg selv.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du best utfører en forflytning fra liggende til sittende stilling eller omvendt.

Alle tips

Tips

Et godt tips: En takheis for å støtte daglige aktiviteter

Behandleren kan konsentrere seg om å veilede pasienten samt kvaliteten på bevegelsene og treningen.

Tips Trainer module - Positioning lock - Gait training

Et godt tips: Gåtrening

Pasienter med usikker gange kan komme på bena igjen på en trygg måte for både pasient og helsemedarbeider med Trainer Module og Posisjonslåsen.

Tips Trainer module - Positioning lock - Fall Prevention

Et godt tips: Unngå risikoen for å falle under rehabilitering

Hva skal du gjøre hvis pasienten mister balansen når hun/han står eller går? De fleste pleierne griper instinktivt inn manuelt for å korrigere eller hindre personen i å falle.

Tips Trainer module - Positioning lock - Step up exercise

Et godt tips: Trening på trinn og i trapper

Ved bruk av Trainer Module er det mulig å gjenta øvelser i trapper og på ujevne flater ofte og sikkert for både pasient og helsemedarbeider.

Tips Trainer Module – fra sittende til stående

Et godt tips: Opp og i bevegelse

Ved å bruke Trainer Module og Posisjonslåsen blir det betydelig enklere å hjelpe pasienten til å komme seg opp og stå.

Tips Trainer module - Positioning lock - Out of bed

Et godt tips: Problemer med å komme ut av sengen?

Visste du at jo mer tid du tilbringer i sengen, desto mer vil musklene svinne hen og styrken avta?

Tips Trainer module - Positioning lock - Balance on therapy ball

Et godt tips: Flytt grensene trygt med rehabilitering

Med Trainer Module i kombinasjon med Posisjonslåsen er det mulig å skape progresjon i øvelsene og aktivitetene på en sikker måte for pasienten og behandleren.

Tips Twin Turner - Trening

Et godt tips; Bruk av Twin Turner til trening og rehabilitering

Ved bruk av Twin Turner seilet kan terapeuten individuelt tilpasse brukerens startposisjon når det skal trenes på vending

Tips Multi Support - Røntgen i seng

A good tip: Using slings when handling patients during treatment or examination

Lower your physical strain and at the same time have the most optimal safety for the patient...

Tips Twin Turner - posisjoneringspute

A good tip: Security and reassurance with a positioning pillow during turning

Using Twin Turner for turning the patient to give safety and security and ensure a good position

Tips Twin Turner - påføre seil

A good tip: Use of the Twin Turner sling as a helper for other slings or for therapy and rehabilitation

Did you know that the Twin Turner sling can be used to assist in applying another sling?

Tips Posisjoneringslås Sittende til stående

A good tip: Moving from sitting to standing

Using the Positioning lock, elastic lines and the Multi Support sling enables you to assist and support activation and training.

Tips benstropper

Three good tips: Positioning leg straps in a wheelchair

It can be hard to position the leg straps if the legs are particularly heavy, edematous or if the skin is very sensitive.

Tips glidestykker

A good tip: Applying a sling in a wheelchair using slide sheets

Do you find it difficult to apply the sling on your patient in a wheelchair?

Tips Seil for sikker pasientforflytning - Basic High

A good tip: Putting on and lifting the patient in a sling

In some cases, it can be difficult to place the leg straps underneath the thighs.

Tips Hygiene - Løft av ben til siden med ryggstøtte

A good tip: Ease the work with hygiene tasks

Reduce the physical strain when performing care tasks...

Tips Active Trainer gangseil for balansetrening

A good tip: Exercising with Active Trainer

In addition to walking exercises, Active Trainer can also be used for rehabilitation...

Tips Rehabilitering Bekkenløft med strikk

A good tip: Use of elastic line for pelvic lift exercises

Less strain on the caregiver and higher quality in every repetition...

Tips Tip - Multi Support

A good tip: Help with lifting the upper body

Physically weak patients might struggle to raise their upper body, and may...

Tips Pediatric walking sling for children: Active Vest Kids NO

A good tip: Activities with Active Vest - Kids

The child can keep active without the worry about safety risks...

Tips Posisjoneringslås - øvelser

A good tip: Install an exercise machine over the bed

Activate and train weakened and bed bound hospital patients...

Tips Multi Support - Løfte ben opp i seng

A good tip: From the edge of the bed and back into bed

This can prove challenging when the patient needs help to get their legs back into...

Tips Reposisjoneringsseil - forflytning av pasient i seng - 4 punkts bøyle

A good tip: How to lighten the workload at the bed

Caregivers must handle and position the patient several times daily...

Tips OR seil - Vende pasient i mageleie

A good tip: How to perform a safe abdominal positioning on the operating table

Moving an intubated patient on an operating table entails significant risk...

Tips Rehabiliteringsøvelse - fra seng til rullestol

A good tip: Make slideboard transfers easy and secure

Using the Guldmann Basic Low sling removes the strain on the carer...

Tips Hygiene - Løft av ben til siden med ryggstøtte

A good tip: Ease the work of using bedpans and washing the patient

Lifting an extremity for personal hygiene tasks can be heavy and difficult to handle...

Kontakt oss for mer informasjon