Opplæring, trening og rådgivning

Opplæring, trening og rådgivning

Siden Guldmann ble grunnlagt i 1980, har det vært viktig for oss å kunne bistå våre kunder med opplæring og rådgivning om løfte- og forflytningsteknikk, forbedring av det fysiske arbeidsmiljøet og integrering av velferdsteknologi innenfor helsesektoren.

I 2005 ble Guldmann Consulting etablert som en selvstendig avdeling som i en bredere faglig kontekst henvender seg til kunder som ønsker å skape et bedre arbeidsmiljø i sin organisasjon.

Guldmann Consulting er i dag en av de sterkeste aktører på opplæringsområdet i helsesektoren.

Alle medarbeidere i Guldmann Consulting har mange års erfaring innenfor sine fagområder. For visse medarbeidere er det en kunnskap som ikke bare baserer seg på nasjonale, men også internasjonale erfaringer.

Det er betegnende for vår tilnærming at vi stiller høye krav og baserer våre tjenester på holdningsbearbeiding, refleksjon, ansvar og faglighet.

Guldmann Consulting er dermed i stand til å ruste medarbeiderne til å bruke optimal forflytningsteknikk og arbeide korrekt med produktene, men også på en lang rekke andre områder som spiller inn på det fysiske arbeidsmiljøet.

Vi arbeider med:

Biomekanikk

Arbeidsteknikker

Kroppsbevissthet

Holdningsbearbeiding

Løft og forflytninger

Hjelpemidler

Arbeidsmiljø

Observasjon

Analyse

Evaluering

Et bredt utvalg av tjenester

Guldmann Consulting tilbyr opplæring, prosjekter, foredrag, seminarer, rådgivning og analyse innenfor ergonomi og forflytningsteknikk. Vi baserer alle våre tjenester på mestringsteori og filosofien om hjelp til selvhjelp.

Det betyr at vi legger stor vekt på holdningsbearbeiding, refleksjon, ansvar og faglighet. Vi tør å stille de riktige spørsmålene og griper læringen an på nye måter.

Bedre resultater krever bedre handlinger, og vårt fagfelt er å planlegge og gjennomføre forløp som sikrer at det skjer − også etter at vi har forlatt bygningen.

Vi opererer globalt, og alle tjenester tilpasses spesifikt til behovene i din organisasjon.

Ergonomisk rådgivning om forflytning
Guldmann Consulting yter mange forskjellige former for rådgivning, fra konkret problemløsning til utferdigelse av APV og optimering av arbeidsstedets utforming.

Med det brede utvalget av rådgivningstjenester tar vi sikte på å kunne dekke ethvert behov som oppstår i forbindelse med løfte- og forflytningsprosesser.

Tips for forflytning

Ideer og gode praktiske råd om forflytning og håndtering av personer.

Kontakt oss for mer informasjon