Trenger du hjelp til å velge det riktige seilet? Gå til vår seilguide

Guldmann Seilveiledning

Å velge riktig seil er avgjørende for effektiv forflytning som er komfortabel, verdig og sikker for både bruker og pleiepersonale.

Guldmann Seilveiledning

Kontakt oss for mer informasjon