Takheissystem GH3 Guldmann

GH3+ Løftemodul

  1. Enda raskere løft og forflytninger

  2. Stor løftekapasitet – opptil 400 kg

  3. Mulighet for tilvalg av Care Heis Management-moduler

Beskrivelse

Profesjonell takheis – for effektive løft og forflytninger

GH3+ er en raskere, sterkere og kraftigere variant av GH3-løftemodul. Løftemodulen kan brukes i stort sett alle profesjonelle pleiemiljøer, og løftekapasiteten på opptil 400 kg i én enkelt stropp gjør den også velegnet innenfor bariatrisk pleie.

GH3+-takheis kan utstyres med en eller flere moduler fra Guldmann Care Heis Management (CLM)-system som effektiviserer og strømlinjeformer den daglige bruken av takheissystemet. CLM-modulene kan brukes til overvåking og forbedring av prosedyrer for sikker pasienthåndtering og optimering av ressursplanlegging.

GH3+ Care Heis Management-systemet gir mulighet til å velge følgende moduler:

  • CLM (kabelversjon): Innsamling og registrering av data i form av antall aktiveringer, løfteavstand og tidspunkt. Deler av opplysningene kan ses direkte i håndkontrollens display, og mer detaljerte data kan lastes ned til en datamaskin.
  • CLM System - Online (Wi-Fi + CLM Viewer): Innsamling av data fra bruken av takheiser installert på stedet, med automatisk overføring av data fra takheisene via Wi-Fi. Databehandling og visning av opplysninger i CLM Viewer, der alle data oppdateres daglig. Noen av opplysningene vises også på displayet på håndkontrollen.
  • Trainer Module Integrert dynamisk vektavlastning opp til 100 kg. Gjør det mulig å forbedre pasienters mobilitet og fysiske funksjoner gjennom trygge og assisterte rehabiliteringsøvelser. 
  • Vektmodul: Integrert vektmodul som leses ut i håndkontrollen. Kombinasjonen av vektmodulen og CLM-Online betyr at den målte vekten også blir registrert og lagret.
  • Klasse III-vekt: En digitalvekt som leveres integrert i løftemodulen GH3+. Vekten oppfyller vilkårene for medisinsk vektfastsettelse med kalibrerte, verifiserte og gjentatte vektmålinger med klasse III-nøyaktighet iht. EU-direktiv 2014/31/EU.
  • Servicemodul: Viser hvor og når neste sikkerhetsettersyn skal utføres på den enkelte løftemodulen. Kombinasjonen av servicemodul og CLM-Online betyr at CLM-Vieweren viser hvor lenge det er til neste ettersyn, og om noen allerede har overskredet tidspunktet for dette.

GH3+ fås i en utgave med største løftekapasitet på 200, 250, 275, 300, 350, 375 eller 400 kg. GH3+ kan også leveres med innebygd kjøremotor til horisontal bevegelse i traversskinnen, hvor løftemodulen styres enten fra håndkontrollen eller via en infrarød (IR) fjernkontroll. Alle disse muligheter gjør GH3+-løftemodulen til den mest kostnadseffektive takheisløsning som finnes for et profesjonelt pleiemiljø.

Tilleggsprodukter for GH3+ takheis:

GH3 Sealing kit, tre silikontrekk som forsegler åpningene øverst på takheisen der motoren er festet, samt to store O-ringer som forsegler kanten og sidetrekket på GH3-heisen. I miljøer hvor det kreves en svært høy hygienestandard rundt takheisen, f.eks. i en operasjonssal, kan forseglingstrekkene til GH3 brukes for å beskytte mot utvendig skitt og partikler.

Smart Guard, en tubeformet plastikkpose som dekker løftestroppen for å beskytte den fra forurensning, spesielt egnet for operasjonssaler og andre steder hvor en høy hygienestandard kreves.

Smart Reach, et plastikktrekk for nødsnoren som gjør det mulig å nullstille nødstoppknappen når heisen er utenfor rekkevidde. Smart Reach er veldig enkel å feste på nødsnoren

Reddot design award-vinner
Prisen ble tildelt Guldmann med følgende begrunnelse:

"Med GH3 har Guldmann klart å skape et takheissystem som passer harmonisk inn i den omgivende arkitekturen, og som ikke bare ligner en teknisk anordning. GH3-systemet kjennetegnes av enkelt og elegant design som utstråler høy kvalitet og funksjonalitet. Systemet er utviklet for allsidig bruk og forskjellige arbeidsprosesser, og kan brukes i alle løfte- og forflytningssituasjoner. Det har nyttige funksjoner som automatisk lading av batterier, lav rullemotstand og intuitiv håndkontroll."

Les mer Les mindre

Kontakt oss for mer informasjon