category-ceiling-hoist-systems

Takheissystemer

Takheis forbedrer arbeidsmiljøet

En takheis er ofte den mest ideelle og effektive måten å løfte og forflytte personer på. Når løfteutstyret er montert i taket, holdes gulvplassen fri, og det er vesentlig enklere å komme seg rundt. En takheis sparer både tid og ressurser, siden du alltid har alt du trenger for å gjennomføre et løft eller en forflytning.

Det er veldokumentert at bruk av takheis reduserer belastning, overanstrengelser og skader. Det betyr lavere sykefravær og mer fornøyde ansatte.

Guldmanns løftemoduler, med kapasitet fra 175 til 500 kg, er utviklet for tunge løft. Modulene er enkle å bruke og gir stor bevegelsesfrihet. I de fleste tilfeller innebærer det at én medarbeider kan utføre daglige løft og forflytninger uten hjelp, noe som gir mer tid til omsorg for den enkelte brukeren.

Effektivitet

Alltid klar til bruk

Komfort

kjører enkelt og stille med myke
og gradvise start og stopp

Sikkerhet

Enkel og intuitiv betjening,
nødstopp og nødsenking

Ergonomi

Plass til gode arbeidsstillinger,
bevegelsesfrihet og ergonomisk bruk

Hastighet

Mer tid til omsorg

Mer informasjon

 • Løftehøyde

  Påvirkningen av løftemoduler og skinntyper på løftehøyde.

 • Produktkatalog

  Se alle Guldmann produkter

 • Vitenskapelig dokumentasjon

 • Takheisens historie

 • EU-Konformitetserklæring - Løftemoduler

 • EU-Konformitetserklæring - Skinnekomponenter

 • EU-Konformitetserklæring - Frittstående skinnesystemer

Effektive og sikre løft og forflytninger med takheis

En takheis fra guldmann er en integrert del av et komplett utvalg av løfteutstyr som omfatter skinner, løftemoduler, seil og løftetilbehør.

Alt er utformet slik at det passer sammen.
Alt løfteutstyret kan kombineres på mange forskjellige måter.

Det gjør at det kan oppfylle nesten alle typer krav i alle typer bygninger, eksempelvis privatboliger, omsorgsboliger, institusjoner og sykehus.

Identifiser behovet for takheis:

 • Hvor mange løft foretas hver dag?
 • Hvor lang tid tar det?
 • Hvor mange ansatte trengs?
 • Må løftemodulen alltid være tilgjengelig?
 • Må løftemodulen være tilgjengelig i alle rom?

Fortell oss hva du trenger og vil at et takheissystem skal inneholde – for Guldmann kan levere akkurat den løsningen som oppfyller dine behov.

Romdekkende, enkeltskinne
– eller en kombinasjon av begge?


Et velutformet skinnesystem er en av de viktigste faktorene
når du leter etter et godt, stabilt og sikkert system.

 

I rom der mange løft foregår, er den mest passende løsningen ofte et romdekkende system bestående av to parallelle skinner og en traverseskinne som heisen er montert på

Romdekkende system

I rom der det foretas mange løft, er den beste løsningen ofte et system som dekker hele rommet, og som består av to parallelle skinner og en traversskinne med takheisen.

Her er det total bevegelsesfrihet og stor fleksibilitet i løftesituasjonen, og rommet kan innredes akkurat som man ønsker det.

Et rettskinnesystem er hensiktsmessig der brukeren skal flytte over en lengre distanse, og behovet for fleksibilitet ikke er det samme, som i korridorer, på rideskoler eller i svæmmehaller

Enkeltskinnesystem

Et system med enkeltskinne egner seg godt til forflytninger over lengre strekninger, der det ikke stilles det samme krav til fleksibilitet: Det kan for eksempel dreie seg om korridorer, på rideskoler eller i svømmehaller.

Et system med enkeltskinne kan også brukes i samme rom og situasjoner som det romdekkende takheissystemet.

Merk imidlertid at rommets utforming kan begrenses av skinnens plassering.

Du kan kombinere romdekkende system med enkeltskinnesystem i tilstøtende rom og arealer ved bruk av Guldmann Combi-lock

Kombinasjonssystem
− to systemer kombinert med combi-lås

Du kan bruke en combi-lås for å kombinere et system med fullstendig romdekning med ett enkeltskinnesystem i tilstøtende rom. En sikkerhetslås plasseres på traversskinnen i det romdekkende systemet for å hindre at heisen ikke kan hoppe ut av skinnen. Man plasserer også en combi-lås på skinnen som går fra enkeltsporet. De to sikkerhetslåsene utgjør til sammen en combi-lås.

Når de to sikkerhetslåsene er i posisjon overfor hverandre, vil sikkerhetslåsene bli utløst. Heisen kan deretter uten problemer gå fra det ene systemet til det andre.

Kontakt oss for mer informasjon