category-slings

Seil

 

 

Til alle løft
og forflytninger
samt pleie og trening

 

sling-mørkgrå

Løfteseil

Riktig løfteseil er viktig for at en forflytning skal fungere godt, ikke bare fordi det sikrer best mulig komfort for brukeren, men også av hensyn til både brukerens og personalets sikkerhet.

Løfteseil og seil for å vende og flytte personer er en viktig del av guldmanns brede sortiment av utstyr for løft og forflytning. Løfteseil brukes til mange forskjellige pleieoppgaver, fra løft, plassering og forflytning til trening, mobilisering og aktivering.

Alle løfteseil fås til både barn og voksne i mange forskjellige størrelser, vektklasser og materialer.

Fremmer gode arbeids-
stillinger for personalet

 

Sikrer komfort og
verdighet for brukeren

 

Muliggjør tett kontakt og nærhet
med den pleietrengende

 

Stort og allsidig utvalg
− et seil til enhver anledning

 

Kan også brukes i trenings-
og aktiveringssituasjoner

Informasjon om seil

Basic Basic universalseil for generell forflytning - egnet for et bredt utvalg av pasienter og løftebehov

ABC-løfteseil

Active – løfteseil som krever både pleierens og brukerens aktive medvirkning

Basic − løfteseil som passer til de fleste brukere og de fleste situasjoner

Custom − løfteseil som tilfredsstiller særlige behov

Guldmann Basic High Bariatric seil er et generelt seil som passer bariatriske pasienter

Bariatriske løfteseil

Bariatrisk løft og håndtering med verdighet og komfort

Utvalget av bariatriske løfteseil er utviklet med fokus på respekt, verdighet og komfort og på å takle utfordringene som kan oppstå ved løft og forflytning av svært overvektige personer

Engangsseil Gait Trainer er et engangsseil for pasienter medståfunksjon men med redusert balanse

Engangsseil

Engangsseilene er velegnet i situasjoner der det på grunn av infeksjonsrisiko kreves ekstra høy hygienestandard.

Engangsseil leveres i kasser à 10 stk. Og fås i både voksen- og barnestørrelser og til bruk i bariatriske pleiemiljøer.

Ståseil Hoftestøtte GLS5

Vende- og håndteringsseil

Håndterings-, posisjonerings- og vendeseil letter arbeidet under et bredt spekter av pleieprosedyrer.

Dette kan være i forbindelse med operasjoner, undersøkelser og personlig hygiene eller andre situasjoner der pasienten har bruk for å støttes opp og holdes fast.

Komfort, verdighet og brukervennlighet

Guldmanns løfteseil er utviklet med fokus på komfort, verdighet og brukervennlighet og kan brukes sammen med både takheiser og mobile personløftere.

Løfteseilets type og størrelse har stor innflytelse på kvaliteten på forflytningen for den enkelte bruker.

Derfor har Guldmann utviklet en rekke spesielle løfteseil som tilfredsstiller brukernes individuelle behov: det kan for eksempel være forskjellige grader av kroppskontroll og muskelstyrke, mulighet for aktiv deltakelse, behov for personlige engangsseil eller andre særlige behov.

Trenger du hjelp til å velge riktig seil?

Å velge riktig seil er avgjørende for effektiv forflytning som er komfortabel, verdig og sikker for både bruker og pleiepersonale. Løfteseilet har stor innflytelse på kvaliteten på den enkelte brukerens bevegelse.

Få hjelp til å velge riktig seil med vår seilveiledning:

Seilguide - Velg det rette løfteseilet

Kontakt oss for mer informasjon