category-mobile-lifters

Mobile personløftere

Gulvløfter for sikker, ergonomisk riktig forflytning

Løft hvor som helst og når som helst med mobile personløftere

Guldmanns mobile gulvheiser er alternativet til takheiser.

I miljøer der et takheissystem av en eller annen grunn ikke er optimalt, er en gulvheis avgjørende for fortsatt å kunne foreta sikre og ergonomisk forsvarlige løft og forflytninger.

De mobile personløfterne er særlig velegnet til mindre hyppige, uforutsette eller akutte løftesituasjoner, og er en effektiv snarvei til sikkerhet der det ikke er en takmontert heis til rådighet.

Både enkle og
sikre å bruke 


En personløfter har
mange funksjoner

 

Særlig egnet til mindre hyppige,
uforutsette eller akutte løftesituasjoner

 

Kan brukes til en lang
rekke forskjellige brukere

 

Bruksanvisning alltid
for hånden

Mer informasjon

  • Produktkatalog

  • EU Konformitetserklæring - Mobile personløftere

  • EU Konformitetserklæring - Forflytningsplattform

Sikre og ergonomisk forsvarlige løft og forflytninger

Både den mobile personløfteren GL5.2 og den aktive personløfteren GLS5.2 er mobile løfteredskaper som letter mange løfte- og forflytningssituasjoner for både brukere og pleiere og kan spille en stor rolle for å forebygge overbelastning og ryggskader hos pleiepersonalet.

De mobile personløfterne er lette og intuitive å bruke og er utviklet for å være sterke, stabile og sikre.

De kan styres enten med håndkontrollen eller betjeningspanelet på styreboksen.

De er utstyrt med et batteri som er lett å ta ut, og som kan lades opp både på selve løfteren og når det tas ut. De mobile personløfterne har en lydindikator og en visuell indikator for lavt batterinivå, noe som sikrer pålitelig lading og sørger for at personløfterne alltid er klare når de skal brukes.

Kontakt oss for mer informasjon