Markeringsklips

Løftemarkeringsstropper

  1. Sikrer standardisert bruk av seilet

  2. Optimerer arbeidsrutinene

  3. Øker pasientsikkerheten

Beskrivelse

Løftemarkeringsstropper – for bedre kommunikasjon   

Skiftende medarbeidere hos en bruker/pasient kan innebære at bruken av det valgte seilet ikke er konsekvent eller ensartet. Når man bruker løftemarkeringsstroppene, kan det markeres hvilken av de fargede stroppalternativene i seilstroppene som skal brukes ved et bestemt løft.

Det letter kommunikasjonen mellom de forskjellige personellene som er med brukeren, samt eventuelle avløsere. Det vil aldri være tvil om hvilke stropper som skal brukes. Det høyner brukervennligheten og effektiviserer arbeidsrutinene, samtidig som det blir en konform og standardisert bruk av seilet – uansett personalet. Det betyr også økt sikkerhet for pasienten og større trygghet for personalet.

Les mer Les mindre

Kontakt oss for mer informasjon