category-accessories

Løftetilbehør

Guldmann

Et komplett sortiment av løfteutstyr

Guldmann tilbyr et komplett sortiment av løfteutstyr og løftetilbehør som passer til alle takheiser og personløftere i Guldmanns sortiment og omfatter produkter for både forflytnings-, trenings- og behandlingssituasjoner.

Med riktig tilbehør kan løfteutstyret tilpasses den enkelte bruker og situasjon, der løft og forflytninger så vel som andre pleieoppgaver optimeres, slik at du sparer både tid og ressurser.

Samtidig er riktig løfteutstyr med på å sikre at pleiepersonalet belastes minst mulig.

Løfteutstyr sikrer stor
allsidighet og funksjonalitet

Sparer tid og ressurser
− mer tid til omsorg

Gjør det mulig å tilpasse
løfteutstyret til den enkelte
bruker og situasjon

Passer til alle
eksisterende systemer

Sikrer optimal komfort
og verdighet

Mer informasjon

  • EU-Konformitetserklæring - Løftebøyler og bårer

  • Produktkatalog

Kontakt oss for mer informasjon