Personvernerklæring

Guldmann Norge

Guldmann Norge («Guldmann», «vi», «oss» eller «vår») har et sterkt fokus på konfidensialitet og datasikkerhet. Denne personvernerklæringen gjelder for vår behandling av personopplysninger, fastsetter retningslinjer for hvordan Guldmann behandler personopplysningene dine og gir deg den informasjonen du har rett til å få i henhold til gjeldende lovgivning om databeskyttelse. Vennligst les denne personvernerklæringen før du gir Guldmann noen personopplysninger.

Behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger
Den behandlingsansvarlige er:

Guldmann Norge
Bønsdalsvegen 32
2073 Bøn
Norge
Telefon: +47 906 00 130
E-post: norge@guldmann.com

1. Nettsted www.guldmann.com/no
Dette avsnittet beskriver retningslinjene som regulerer Guldmanns behandling av personopplysninger innsamlet via nettstedet www.guldmann.com/no.

1.1 Informasjonskapsler
Guldmann bruker informasjonskapsler på nettstedet www.guldmann.com/no, og i denne forbindelse behandler vi personopplysningene dine. Guldmann kan samle inn følgende personopplysninger om deg når du besøker nettstedet vårt:

 • IP-adresse
 • MAC-adresse
 • Leserlogg
 • Informasjon om bruken din av nettstedet vårt, inkludert klikke-adferden din

Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn personopplysningene som er nevnt ovenfor. Du kan lese mer om bruken av informasjonskapsler i politikken vår for informasjonskapsler, som finnes på denne lenken: www.guldmann.com/no/politikk-for-bruk-av-informasjonskapsler/

Personopplysningene dine kan behandles for følgende formål:

 • Generelle markedsføringsformål
 • Produkt- og tjenesteutvikling
 • Statistikk og analyse

Guldmann behandler personopplysningene dine på følgende grunnlag:

 • Berettiget interesse: En del av behandlingen vår av personopplysningene dine er basert på vår berettigede interesse i å utarbeide statistikk, analyser og yte støtte, samt å forbedre og utvikle produktene og tjenestene våre (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).
 • Samtykke: Guldmann vil kun bruke personopplysningene dine til direkte markedsføringsformål hvis ditt uttrykkelige forhåndssamtykke foreligger (punkt (a) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

Informasjonskapsler slettes i henhold til politikken vår for informasjonskapsler, som du kan lese her. Imidlertid kan opplysningene lagres lenger i et anonymisert format.

1.2 Nyhetsbrev og seminarinformasjon
Guldmann samler inn, behandler og lagrer personopplysningene dine for markedsføringsformål når du registrerer deg for å få seminarinformasjon eller nyhetsbrev på www.guldmann.com/no. Guldmann kan samle inn, behandle og lagre følgende typer personopplysninger om deg:

 • Navn, tittel, organisasjonstilhørighet og e-postadresse
 • Ditt samtykke
 • Dine interesser
 • Din klikke-adferd i tilknytning til det utstedte materialet

Personopplysningene dine kan behandles for følgende formål:

 • Markedsføring, inkludert utstedelse av invitasjoner til fremtidige seminarer
 • Analyse og statistikk

Guldmann behandler personopplysningene dine basert på ett eller flere av følgende grunnlag:

 • Samtykke: Guldmann vil kun bruke personopplysningene dine til direkte markedsføringsformål, inkludert utsendelse av seminarinformasjon og nyhetsbrev, hvis ditt uttrykkelige samtykke foreligger på forhånd (punkt (a) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).
 • Berettiget interesse: Behandlingen av personopplysningene dine for analytiske eller statistiske formål er basert på vår berettigede interesse i å kunne forbedre og utvikle tjenestene våre (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

Personopplysningene dine vil lagres så lenge som samtykket ditt til å motta seminarinformasjon eller nyhetsbrev gjelder.

Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å klikke på lenken for å avslutte abonnementet nederst i alle e-poster, eller ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor. Tilbaketrekking av samtykket ditt vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av behandlingen som allerede er utført før tilbaketrekkingen.

Dokumentasjon av samtykket ditt til markedsføring vil lagres i to år fra tilbaketrekkingen av samtykket ditt til å motta direkte markedsføringsmateriell. Lagringsperioden er fastsatt basert på Guldmanns berettigede interesse i å kunne dokumentere at direkte markedsføring har blitt utført i henhold til gjeldende lovgivning (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

Opplysningene kan også lagres lenger i et anonymisert format.

1.3 Kontaktskjemaet på nettstedet
Guldmann vil samle inn og behandle personopplysningene dine når du bruker kontaktskjemaene på www.guldmann.com/no. Guldmann samler inn, behandler og lagrer følgende typer personopplysninger om deg:

 • Navn, tittel, organisasjonstilhørighet, e-postadresse, telefonnummer
 • Årsaken til forespørselen din
 • Datoen for forespørselen din
 • EAN-nr. og et eventuelt ordrenummer hvis du bestiller service eller installasjon
 • Annen informasjon du oppgir i tilknytning til forespørselen din

Personopplysningene dine vil behandles for følgende formål:

 • Håndtering av forespørselen din via kontaktskjemaet
 • Generell kommunikasjon
 • Statistikk og analyse

Guldmann behandler personopplysningene dine på følgende grunnlag:

 • Berettiget interesse: Vi kan behandle personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse i å håndtere forespørselen din, kommunisere med deg og utvikle produktene og tjenestene våre (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

Vi kan utlevere personopplysningene dine til eksterne leverandører som, i henhold til en avtale med oss, leverer servicen eller installasjonen du bestiller. Utlevering gjøres i henhold til vår berettigede interesse i å kunne levere tjenesten du forespør (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

Personopplysningene dine vil lagres i ett år, og vil deretter slettes. Imidlertid kan opplysningene lagres lenger i et anonymisert format.

Hvis du er en kunde av eller ansatt hos en av våre kunder, leverandører eller andre partnere, se avsnitt 2 nedenfor.

2. Kunder (forbrukere) og kontaktpersoner hos kunder, leverandører og andre partnere (B2B)
Dette avsnittet beskriver retningslinjene for hvordan Guldmann behandler personopplysninger om kunden (forbrukere), eiere av enkeltmannsforetak eller kontaktpersoner hos leverandører og andre partnere som samarbeider med Guldmann (B2B).

2.1 Innsamling av personopplysninger
Guldmann kan samle inn, behandle og lagre dine personopplysninger i følgende tilfeller:

 • Når du, enkeltmannsforetaket ditt eller selskapet du arbeider for inngår en avtale med Guldmann
 • Når du har uttrykt interesse i Guldmanns produkter eller tjenester, f.eks. ved å gi Guldmann visittkortet ditt
 • Når du samarbeider og kommuniserer med Guldmann

2.2 Typer personopplysninger
Guldmann kan samle inn, behandle og lagre følgende typer personopplysninger om deg:

 • Navn, e-postadresse, telefonnummer og lignende identifikasjonsopplysninger
 • Individuell informasjon, f.eks. foretrukket språk
 • Adresse og leveringsadresse (hvis du er en privatperson eller et enkeltmannsforetak)
 • Organisasjonsmessig informasjon om selskapets navn og adresse, tittel, kompetanseområde, primære arbeidssted og -land
 • Kontraktsmessig informasjon slik som ordre, fakturaer, kontrakter og andre avtaler mellom selskapet ditt (eller arbeidsgiveren din) og Guldmann, som kan inkludere kontaktopplysningene dine
 • Finansiell informasjon slik som betalingsbetingelser, bankinformasjon og kredittvurdering

Vi kan få disse opplysningene direkte fra deg (hovedsakelig via e-poster og annen korrespondanse med deg) eller fra tredjeparter, slik som arbeidsgiveren din.

2.3 Formål med behandling
Personopplysningene dine kan behandles for følgende formål:

 • Generell planlegging, utførelse og administrasjon av samarbeidsforhold, inkludert kontrakter
 • Administrasjon, slik som behandling av betalinger, evaluering av kredittvurderinger, regnskapsføring, revisjon og ytelse av støtte
 • Nyhetsbrev og annen markedsføringskommunikasjon
 • Behandling av forespørsler fra deg
 • Generell kommunikasjon
 • Produkt- og tjenesteutvikling
 • Statistikk og analyse
 • Overholdelse av gjeldende lovgivning og forskrifter, f.eks. oppfyllelse av våre forpliktelser om å forhindre ulovlige aktiviteter
 • Håndtering av konflikter

2.4 Grunnlag for behandling
Guldmann behandler hovedsakelig personopplysningene dine basert på ett eller flere av følgende grunnlag:

 • Kontraktsmessige forpliktelser: I noen tilfeller er behandlingen av personopplysningene dine nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg eller enkeltmannsforetaket ditt (punkt (b) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).
 • Berettiget interesse: Vi kan behandle personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse i å f.eks. kunne kommunisere med deg som en del av samarbeidet vårt, administrere den daglige driften i overensstemmelse med lovlige og hederlige forretningsprosesser, inkludert planlegging, utførelse og administrasjon av samarbeidsforholdet, eller vår berettigede interesse i å f.eks. gjennomføre kredittvurderinger, statistikk, analyser, markedsføringsaktiviteter (der samtykke ikke kreves) og å yte støtte, så vel som forbedring og utvikling av produktene og tjenestene våre. Behandling kan også være nødvendig i tilknytning til vår berettigede interesse i å forhindre svindel eller å fastsette, forsvare oss mot eller følge opp krav (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).
 • Rettslig forpliktelse: I noen tilfeller vil det være nødvendig å behandle personopplysningene dine for å overholde rettslige forpliktelser, slik som forpliktelsen vår om å forhindre ulovlige aktiviteter (punkt (c) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).
 • Samtykke: I spesielle tilfeller og kun der ikke noe annet grunnlag for behandling gjelder, kan Guldmann utstede en separat forespørsel om samtykket ditt til å behandle personopplysningene dine (punkt (a) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)). Guldmann vil for eksempel kun bruke personopplysningene dine til å sende deg informasjon om produktene våre, nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell på e-post etter ditt foregående og uttrykkelige samtykke, med mindre lovgivning tillater oss å kontakte deg uten ditt samtykke.

2.5 Lagringsperiode Kunder (forbrukere)
Generelt vil vi lagre personopplysningene dine i 2 år etter vår siste kontakt.

Personopplysninger som er inkludert i regnskapsrelaterte dokumenter, vil lagres i henhold til kravene i nasjonal lovgivning. Opplysningene vil derfor lagres i henhold til gjeldende lovgivning (punkt (c) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

Personopplysninger som er angitt i ordrebekreftelser og fakturaer, vil lagres i 10 år etter kjøpet ditt. Lagringsperioden har blitt definert basert på foreldelsesfristen som er fastsatt i den danske loven om produktansvar, og lagring gjøres derfor for å hevde Guldmanns berettigede interesse i å fastsette, forsvare seg mot eller følge opp krav (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

Kontaktpersoner hos kunder, leverandører og andre partnere (B2B)
Kontaktopplysningene dine vil lagres i 4 år etter vår siste kontakt.

Personopplysninger som er inkludert i regnskapsrelaterte dokumenter, vil lagres i henhold til kravene i nasjonal lovgivning. Opplysningene vil derfor lagres i henhold til gjeldende lovgivning (punkt (c) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

Personopplysninger som er angitt i ordrebekreftelser og fakturaer, vil lagres i 10 år etter at Guldmann stanser salg av produktet som ble kjøpt. Lagringsperioden har blitt definert basert på foreldelsesfristen som er fastsatt i direktivet om medisinsk utstyr, og lagring gjøres for å overholde gjeldende lovgivning (punkt (c) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

3. Sluttbrukere
Dette avsnittet beskriver retningslinjene som regulerer Guldmanns behandling av personopplysninger om sluttbrukere av utstyr produsert av Guldmann.

3.1 Innsamling av personopplysninger
Guldmann kan samle inn, behandle og lagre dine personopplysninger i følgende tilfeller:

 • Når vi mottar rapporter om hendelser der utstyr produsert av Guldmann er involvert
 • Når vi installerer eller gjør service på produkter produsert av Guldmann

Vi kan motta informasjonen fra deg eller fra partnerne våre som leverer utstyret til deg.

3.2 Typer personopplysninger
Guldmann kan samle inn, behandle og lagre følgende typer personopplysninger om deg:

 • Kontaktopplysninger slik som navn, adresse og telefonnummer
 • Guldmann-produktene du bruker
 • Helsedetaljer, i spesielle tilfeller

3.3 Formål med behandling
Personopplysningene dine kan behandles for følgende formål:

 • Håndtering av saker som oppstår ut fra hendelser der utstyr produsert av Guldmann er involvert
 • Levering av en tjeneste som er forespurt av deg eller av våre partnere som har levert utstyr produsert av Guldmann til deg.

3.4 Grunnlag for behandling
Guldmann behandler hovedsakelig personopplysningene dine basert på ett eller flere av følgende grunnlag:

 • Berettiget interesse: Vi kan behandle personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse i å kunne levere en tjeneste (installasjon eller service) til deg, basert på en forespørsel fra deg eller partnerne som har levert et produkt produsert av Guldmann til deg. I denne forbindelse har vi en berettiget interesse i å kunne kontakte deg og i å vite hvilket produkt forespørselen gjelder, slik at vi kan levere en best mulig service. Behandling kan også være nødvendig i tilknytning til vår berettigede interesse i å forsvare oss mot eller følge opp krav (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).
 • Samtykke: Hvis du uoppfordret gir oss detaljer om helsen din som er relevante i forbindelse med installasjonen eller servicen, vil vi behandle denne informasjonen basert på ditt samtykke (punkt (a) i artikkel 9(2) og punkt (a) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).
 • Rettslig krav: Hvis vi mottar detaljer om helsen din som er relevante i forbindelse med installasjon eller service fra noen andre enn deg, for eksempel offentlige myndigheter, og der tjenesten vi leverer har tilknytning til din rett til å motta bistand som fastsatt av lovgivning, baserer vi behandlingen vår på det faktum at en slik behandling er nødvendig for å sikre at ditt rettslige krav til denne tjenesten er oppfylt. Hvis vi får detaljer om helsen din i forbindelse med håndteringen vår av saker som oppstår ut fra hendelser der utstyr produsert av Guldmann er involvert, baserer vi behandlingen vår på det faktum at en slik behandling er nødvendig for å fastsette, forsvare oss mot eller følge opp rettslige krav (punkt (f) i artikkel 9(2) og punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).


3.5 Lagringsperiode
Personopplysninger som er inkludert i regnskapsrelaterte dokumenter, vil lagres i henhold til kravene i nasjonal lovgivning. Opplysningene vil derfor lagres i henhold til gjeldende lovgivning (punkt (c) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).
Helseinformasjon som behandles i forbindelse med installasjon eller service, vil slettes øyeblikkelig etter at den aktuelle tjenesten har blitt levert.

Personopplysninger som behandles i forbindelse med saker som oppstår ut fra hendelser der utstyr produsert av Guldmann er involvert, vil lagres i 15 år fra tidspunktet når Guldmann stanser salget av produktet som ble kjøpt, og deretter vil de slettes. Lagringsperioden er begrunnet i Guldmanns berettigede interesse i å, av sikkerhetsårsaker, kunne se hendelseshistorikken for Guldmanns produkter gjennom den perioden der Guldmann har en global forpliktelse til å lagre informasjon om produkter og hendelser.
Opplysningene kan også lagres lenger i et anonymisert format.

4. Rekruttering
Når du søker på en jobb hos Guldmann, behandler vi personopplysningene dine i forbindelse med rekrutteringsprosessen. Vi anbefaler at du ikke inkluderer personnummeret ditt eller sensitive personopplysninger, slik som personopplysninger som viser din rasemessige eller etniske bakgrunn, religion, fagforeningsmedlemskap, seksuell legning eller helseinformasjon.

4.1 Typer personopplysninger
Guldmann kan samle inn, behandle og lagre følgende typer personopplysninger om deg:

 • Kontaktopplysninger slik som navn, e-postadresse og telefonnummer
 • Informasjon angitt i søknad, CV og eventuelle vedlegg
 • Relevant informasjon som er offentlig tilgjengelig på internett og i sosiale medier, inkludert informasjon om tidligere ansettelsesforhold, aktiviteter, ferdigheter, prestasjoner og generelt utseende
 • Resultater av personlighetstester, hvis du har tatt noen
 • Vandelsattest, hvis det kreves for stillingen du har søkt på
 • Referanser fra tidligere og/eller nåværende arbeidsgivere som du har angitt i søknaden din eller som du har gitt oss tillatelse til å kontakte
 • Kredittvurdering, hvis stillingen du har søkt på innebærer økonomisk ansvar (f.eks. regnskapsføring eller revisjon)
 • Helseinformasjon, hvis stillingen du har søkt på stiller spesielle krav til helsetilstanden din
 • Annen informasjon du kan oppgi i tilknytning til rekrutteringsprosessen

4.2 Formål med behandling
Personopplysningene dine vil brukes til å vurdere om vi ønsker å tilby deg jobb hos Guldmann.

4.3 Grunnlag for behandling
Guldmann behandler hovedsakelig personopplysningene dine basert på ett eller flere av følgende grunnlag:

 • Berettiget interesse: Vi kan behandle personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse i å vurdere om vi ønsker å tilby deg ansettelse, inkludert basert på informasjonen du oppgir i din CV, søknad og eventuelle vedlegg, basert på relevant informasjon som er offentlig tilgjengelig på internett og i sosiale medier, resultater av personlighetstester, kredittvurdering, referanser fra personer som er angitt i søknaden din og annen informasjon du gir oss i løpet av rekrutteringsprosessen. Behandling kan også være nødvendig i tilknytning til vår berettigede interesse i å forsvare oss mot eller følge opp krav (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).
 • Samtykke: Hvis vi ønsker å få referanser fra tidligere og/eller nåværende arbeidsgivere som du ikke har angitt som referanser i søknaden din, vil vi kun gjøre dette etter å ha fått samtykke fra deg (punkt (a) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)). Hvis stillingen du har søkt på stiller spesielle krav til din helsetilstand, eller hvis vi må se din vandelsattest, vil vi innhente ditt uttrykkelige samtykke før vi innhenter denne informasjonen (punkt (a) i artikkel 9(2) og punkt (a) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

4.4 Lagringsperiode
Hvis du blir tilbudt jobb hos Guldmann, vil søknaden din og eventuelle ytterligere relevante personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med ansettelsesprosessen, lagres i ansattmappen din hos Guldmann.

Hvis du ikke blir tilbudt en jobb, vil søknaden din og eventuelle ytterligere personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med ansettelsesprosessen, lagres i en periode på 6 måneder etter at vi har avslått søknaden din, med mindre du har gitt oss ditt samtykke til å lagre disse personopplysningene lenger.

Vandelsattesten din vil slettes umiddelbart etter at vi har lest den.

5. Utlevering til andre behandlingsansvarlige og overføring til databehandlere.
For å kunne oppnå formålet ovenfor kan vi utlevere personopplysningene dine til tredjeparter som, i henhold til en avtale med Guldmann, leverer relevante tjenester. Dette kan være IT-leverandører, posttjenester og markedsføringsleverandører. Slike tjenesteleverandører vil kun behandle personopplysninger i henhold til våre instruksjoner, som spesifisert i de inngåtte databehandleravtalene.

Guldmanns selskapsstruktur kan endres etter hvert som selskapet utvikles, f.eks. i tilknytning til et fullstendig eller delvis salg av selskapet. Der besittelse av eiendeler som inneholder personopplysninger overføres, er behandlingsgrunnlaget for den tilhørende utleveringen av personopplysninger generelt punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR), siden Guldmann har en berettiget interesse i å overføre besittelsen av deler av sine eiendeler og i å gjennomføre kommersielle endringer.

Utover det som er beskrevet ovenfor, vil personopplysningene dine generelt ikke utleveres til tredjeparter uten ditt samtykke. Imidlertid kan vi under visse omstendigheter og underlagt lovgivning, være pålagt å utlevere personopplysningene dine til:

 • Politiet
 • Sakførere
 • Revisorer
 • Domstoler
 • Offentlige myndigheter
 • Potensielle kjøpere
 • Konsoliderte selskaper

Hvis besittelsen av personopplysningene dine overføres til databehandlere eller behandlingsansvarlige i land utenfor EU/EØS som ikke har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, vil denne overføringen baseres på Europakommisjonens standard kontraktsvilkår.

6. Dine rettigheter

 • Du har rett til innsyn i personopplysningene vi behandler om deg
 • Du har rett til å protestere mot vår innsamling og videre behandling av personopplysningene dine
 • Du har rett til å få personopplysningene dine korrigert og slettet, imidlertid med visse lovpålagte unntak, inkludert i henhold til den danske bokføringsloven.
 • Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine
 • Under visse omstendigheter kan du også be om en kopi av personopplysningene dine og om at personopplysningene du har gitt oss skal bli overført til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan når som helst trekke tilbake alle samtykker du har gitt. Vi vil deretter slette personopplysningene dine, med mindre vi kan fortsette behandlingen av opplysningene dine på et annet grunnlag. Du kan avslutte abonnementet på nyhetsbrevet vårt ved å klikke på lenken nederst i nyhetsbrevet

7. Spørsmål og klager
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, eller hvis du ønsker å sende inn en klage om måten vi behandler personopplysningene dine på, vennligst kontakt oss på:

Guldmann Norge
Bønsdalsvegen 32
2073 Bøn
Norge
E-post: norge@guldmann.com

Hvis vi ikke kan finne en løsning på klagen din, og du ønsker å ta saken videre, kan du sende inn en klage til personvernmyndigheten.

8. Endringer av personvernerklæringen
Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Datoen som er angitt sist i personvernerklæringen vil oppdateres ved endringer. Personvernerklæringen som til enhver tid gjelder, vil være tilgjengelig på www.guldmann.com/no. Du vil bli varslet per e-post om eventuelle betydelige endringer.

***

26. mai 2021.

 

Kontakt oss for mer informasjon