Personvernerklæring

Guldmann Norge

Guldmann Norge («Guldmann», «vi», «oss» eller «vår») har et sterkt fokus på konfidensialitet og datasikkerhet. Denne personvernerklæringen gjelder for vår behandling av personopplysninger, fastsetter retningslinjer for hvordan Guldmann behandler personopplysningene dine og gir deg den informasjonen du har rett til å få i henhold til gjeldende lovgivning om databeskyttelse. Les denne personvernerklæringen før du gir Guldmann noen personopplysninger.

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon
Behandlingsansvarlig for personopplysningene dine er:

Guldmann Norge
Bønsdalsvegen 32
2073 Bøn
Norge
Telefon: +47 906 00 130
E-post: norge@guldmann.com

1. Nettstedet www.guldmann.com/no
Dette avsnittet beskriver retningslinjene for Guldmanns behandling av personopplysninger som samles inn via nettstedet www.guldmann.com/no.

1.1 Informasjonskapsler
Guldmann bruker informasjonskapsler på nettstedet www.guldmann.com/no, og i denne forbindelse behandler vi personopplysningene dine. Guldmann kan samle inn følgende personopplysninger om deg når du besøker nettstedet vårt:

 • IP-adresse
 • MAC-adresse
 • Nettleserlogg
 • Informasjon om bruken din av nettstedet vårt, inkludert klikke-adferden din

Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn personopplysningene nevnt ovenfor. Du kan lese mer om bruken av informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler, som du finner via følgende lenke: https://www.guldmann.com/no/politikk-for-bruk-av-informasjonskapsler.

Personopplysningene dine kan behandles for følgende formål:

 • Generelle markedsføringsformål
 • Produkt- og tjenesteutvikling
 • Statistikk og analyse

Guldmann behandler personopplysningene dine på følgende grunnlag:

 • Berettiget interesse: En del av vår behandling av personopplysningene dine er basert på vår berettigede interesse mht. å samle inn statistikk, utføre analyser og yte støtte, samt å forbedre og utvikle produktene og tjenestene våre (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).
 • Samtykke: Guldmann vil kun bruke personopplysningene dine til direkte markedsføringsformål hvis ditt uttrykkelige samtykke foreligger på forhånd (punkt (a) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

Informasjonskapsler slettes i henhold til retningslinjene våre for informasjonskapsler, som du kan lese https://www.guldmann.com/no/politikk-for-bruk-av-informasjonskapsler.

Personopplysninger som samles inn via informasjonskapsler, lagres i opptil 14 måneder fra det tidspunktet de samles inn. Imidlertid kan opplysningene lagres lenger i anonymisert format.

1.2 Nyhetsbrev og seminarinformasjon
Guldmann samler inn, behandler og lagrer personopplysningene dine for markedsføringsformål når du registrerer deg for å få seminarinformasjon eller nyhetsbrev på www.guldmann.com/no. Guldmann kan samle inn, behandle og lagre følgende typer personopplysninger om deg:

 • Navn, tittel, organisasjonstilhørighet og e-postadresse
 • Ditt samtykke
 • Dine interesser
 • Din klikke-adferd i tilknytning til det utstedte materialet

Personopplysningene dine kan behandles for følgende formål:

 • Markedsføring, inkludert utstedelse av invitasjoner til fremtidige seminarer
 • Analyse og statistikk

Guldmann behandler personopplysningene dine basert på ett eller flere av følgende grunnlag:

 • Samtykke: Guldmann vil kun bruke personopplysningene dine til direkte markedsføringsformål, inkludert utsendelse av seminarinformasjon og nyhetsbrev, hvis ditt uttrykkelige samtykke foreligger på forhånd (punkt (a) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).
 • Berettiget interesse: Behandlingen av personopplysningene dine for analytiske eller statistiske formål er basert på vår berettigede interesse mht. å kunne forbedre og utvikle tjenestene våre (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

Personopplysningene dine vil bli lagret så lenge som samtykket ditt til å motta seminarinformasjon eller nyhetsbrev gjelder.

Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å klikke på lenken for å avslutte abonnementet nederst i alle e-poster, eller ved å kontakte oss som beskrevet nedenfor. Tilbaketrekking av samtykket ditt vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av behandlingen som allerede er utført før tilbaketrekkingen.

Dokumentasjon av samtykket ditt til markedsføring vil bli lagret i to år fra tidspunktet der du trekker tilbake samtykket ditt til å motta direkte markedsføringsmateriell. Lagringsperioden er fastsatt basert på Guldmanns berettigede interesse mht. å kunne dokumentere at direkte markedsføring har blitt utført i henhold til gjeldende lovgivning (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

Opplysningene kan også lagres lenger i anonymisert format.

1.3 Kontaktinformasjon på nettstedet
Når du kontakter oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt på www.guldmann.com/no, samler Guldmann inn og behandler personopplysningene dine. Guldmann samler inn, behandler og lagrer følgende typer personopplysninger om deg:

 • Navn, tittel, organisasjonstilhørighet, e-postadresse, telefonnummer
 • Årsaken til forespørselen din
 • Datoen for forespørselen din
 • Annen informasjon du oppgir i tilknytning til forespørselen din

Personopplysningene dine vil bli behandlet for følgende formål:

 • Håndtering av forespørselen din via kontaktskjemaet
 • Generell kommunikasjon
 • Statistikk og analyse

Guldmann behandler personopplysningene dine på følgende grunnlag:

 • Berettiget interesse: Vi kan behandle personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse mht. å håndtere forespørselen din, kommunisere med deg og utvikle produktene og tjenestene våre (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

Personopplysningene dine vil lagres i ett år, og vil deretter bli slettet. Imidlertid kan opplysningene lagres lenger i anonymisert format.

Hvis du er kunde av eller ansatt hos en av våre kunder, leverandører eller andre partnere, se avsnitt 2 nedenfor.

1.4 Bestilling av varer på nettstedet
Når du bruker skjemaet for produktbestilling eller service- og installasjonsskjemaet på www.guldmann.com/no, samler Guldmann inn og behandler personopplysningene dine. Guldmann samler inn, behandler og lagrer følgende typer personopplysninger om deg:

 • Navn, tittel, organisasjonstilhørighet, e-postadresse, telefonnummer, leveringsadresse
 • Referanse
 • Datoen for forespørselen din
 • EAN-nr. eller CVR-nr., referanse og eventuelt rekvisisjonsnummer
 • HMI-numre eller produktnumre, samt antall varer du bestiller
 • Annen informasjon du oppgir i tilknytning til bestillingen din

Personopplysningene dine vil bli behandlet for følgende formål:

 • Behandling og ekspedering av bestillingen din
 • Statistikk og analyse

Guldmann behandler personopplysningene dine på følgende grunnlag:

 • Berettiget interesse: Vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av vår berettigede interesse mht. å kunne kontakte deg i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen som er inngått mellom Guldmann og selskapet eller myndigheten du representerer, samt vår berettigede interesse mht. å samle inn statistikk og gjennomføre analyser for å utvikle og forbedre tjenestene våre (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

Vi kan utlevere kontaktinformasjonen din til eksterne leverandører som, etter avtale med oss, vil levere varene du bestiller. Utlevering gjøres i henhold til vår berettigede interesse mht. å kunne levere produktet du forespør (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)). Vi kan også utlevere kontaktinformasjonen din til eksterne installatører som, etter avtale med oss, vil installere produktene dine som forespurt (punkt (f) i artikkel 6(1) i GDPR).

Personopplysningene dine vil bli lagret i samsvar med avsnitt 2.5 nedenfor. Imidlertid kan opplysningene lagres lenger i anonymisert format.

Hvis du er kunde av, eller ansatt hos en av våre kunder, leverandører eller andre partnere, se avsnitt 2 nedenfor.

2. Kunder (forbrukere) og kontaktpersoner hos kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere (B2B)
Dette avsnittet inneholder retningslinjer for Guldmanns behandling av personopplysninger om kunder (forbrukere), eiere av enkeltpersonforetak eller kontaktpersoner hos leverandører og andre forretningsforbindelser som samarbeider med Guldmann (B2B).

2.1 Innsamling av personopplysninger
Guldmann kan samle inn, behandle og lagre personopplysningene dine i følgende tilfeller:

 • Når du, enkeltmannsforetaket ditt eller selskapet du arbeider for inngår en avtale med Guldmann
 • Når du har uttrykt interesse for Guldmanns produkter eller tjenester, f.eks. ved å gi Guldmann visittkortet ditt
 • Når du samarbeider og kommuniserer med Guldmann

2.2 Typer personopplysninger
Guldmann kan samle inn, behandle og lagre følgende typer personopplysninger om deg:

 • Navn, e-postadresse, telefonnummer og lignende identifiserende data
 • Individuell informasjon, f.eks. foretrukket språk
 • Adresse og leveringsadresse (hvis du er en privatperson eller et enkeltmannsforetak)
 • Organisasjonsmessig informasjon om selskapets navn og adresse, tittel, kompetanseområde, primære arbeidssted og -land
 • Kontraktsmessig informasjon som f.eks. ordre, fakturaer, kontrakter og andre avtaler mellom selskapet ditt (eller arbeidsgiveren din) og Guldmann, som kan inkludere kontaktopplysningene dine
 • Økonomisk informasjon som f.eks. betalingsbetingelser, bankinformasjon og kredittvurdering

Vi kan få disse opplysningene direkte fra deg (hovedsakelig via e-poster og annen korrespondanse med deg) eller fra tredjeparter, som f.eks. arbeidsgiveren din.

2.3 Formål med behandlingen
Personopplysningene dine kan behandles for følgende formål:

 • Generell planlegging, utførelse og administrasjon av samarbeidsforhold, inkludert kontrakter
 • Administrasjon, som f.eks. behandling av betalinger, evaluering av kredittvurderinger, regnskapsføring, revisjon og ytelse av støtte
 • Nyhetsbrev og annen markedsføringskommunikasjon
 • Behandling av forespørsler fra deg
 • Generell kommunikasjon
 • Produkt- og tjenesteutvikling
 • Statistikk og analyse
 • Overholdelse av gjeldende lovgivning og forskrifter, f.eks. oppfyllelse av våre plikter om å forhindre ulovlige aktiviteter
 • Håndtering av konflikter

2.4 Rettsgrunnlag for behandling
Guldmann behandler hovedsakelig personopplysningene dine basert på ett eller flere av følgende grunnlag:

 • Kontraktsmessige forpliktelser: I noen tilfeller er behandlingen av personopplysningene dine nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg eller enkeltmannsforetaket ditt (punkt (b) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).
 • Berettiget interesse: Vi kan behandle personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse mht. å f.eks. kunne kommunisere med deg som en del av samarbeidet vårt, administrere den daglige driften i overensstemmelse med lovlige og hederlige forretningsmetoder, inkludert planlegging, utførelse og administrasjon av samarbeidsforholdet, eller vår berettigede interesse mht. å f.eks. gjennomføre kredittvurderinger, samle statistikk, utføre analyser og markedsføringsaktiviteter (der samtykke ikke kreves) og å yte støtte, så vel som forbedring og utvikling av produktene og tjenestene våre. Behandling kan også være nødvendig til formål for vår berettigede interesse mht. å forhindre bedrageri eller fastslå, forsvare eller forfølge juridiske krav (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).
 • Rettslig forpliktelse: I noen tilfeller vil det være nødvendig å behandle personopplysningene dine for å overholde rettslige forpliktelser, som f.eks. vår plikt til forhindre ulovlige aktiviteter (punkt (c) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).
 • Samtykke: I spesielle tilfeller og kun der ikke noe annet grunnlag for behandling gjelder, kan Guldmann utstede en separat forespørsel om ditt samtykke til å behandle personopplysningene dine (punkt (a) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)). Guldmann vil for eksempel kun bruke personopplysningene dine til å sende deg informasjon om produktene våre, nyhetsbrev og annet markedsføringsmateriell på e-post etter å ha innhentet uttrykkelig samtykke fra deg på forhånd , med mindre lovgivningen tillater oss å kontakte deg uten ditt samtykke.

2.5 Lagringstid for kunder og andre forretningspartnere
Vi lagrer personopplysningene dine i samsvar med lagringskravene i den lokale bokføringsloven som dine personopplysninger lagres i henhold til (se punkt (c) i artikkel 6 (1) i GDPR). Personopplysningene dine vil bli slettet permanent før utgangen av det 16. året etter kjøpet. Den endelige tiden for sletting er fastsatt på grunnlag av Guldmanns mulighet til å oppfylle de særlige forpliktelsene i henhold til MDR og FDA, samt Guldmanns berettigede interesse mht. å kunne oppfylle krav etter produktansvarsloven og gjeldende skattelovgivning (se personvernforordningen artikkel 6(1) punkt (c) og (f)).

3. Sluttbrukere
Dette avsnittet beskriver retningslinjene som regulerer Guldmanns behandling av personopplysninger om sluttbrukere av utstyr produsert av Guldmann.

3.1 Innsamling av personopplysninger
Guldmann kan samle inn, behandle og lagre dine personopplysninger i følgende tilfeller:

 • Når vi mottar rapporter om hendelser der utstyr produsert av Guldmann er involvert
 • Når vi installerer eller gjør service på produkter produsert av Guldmann
 • Vi kan motta informasjonen fra deg, eller fra partnerne våre som leverer utstyret vårt til deg.

3.2 Typer personopplysninger
Guldmann kan samle inn, behandle og lagre følgende typer personopplysninger om deg:

 • Kontaktopplysninger, som f.eks. navn, e-postadresse og telefonnummer
 • Hvilke Guldmann-produkter du bruker
 • Opplysninger om helse, i spesielle tilfeller

3.3 Formål med behandlingen
Personopplysningene dine kan behandles for følgende formål:

 • Håndtering av saker som oppstår ut fra hendelser der utstyr produsert av Guldmann er involvert
 • Levering av en tjeneste som er forespurt av deg eller av våre partnere som har levert utstyr produsert av Guldmann til deg.

3.4 Grunnlag for behandling
Guldmann behandler hovedsakelig personopplysningene dine basert på ett eller flere av følgende grunnlag:

 • Berettiget interesse: Vi kan behandle personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse i å kunne levere arbeid (installasjon eller service) til deg, basert på en forespørsel fra deg eller partnerne som har levert et produkt produsert av Guldmann til deg. I denne forbindelse har vi en berettiget interesse mht. å kunne kontakte deg og å vite hvilket produkt forespørselen gjelder, slik at vi kan levere best mulig service. Behandling kan også være nødvendig til formål for vår berettigede interesse mht. å forsvare eller forfølge krav (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).
 • Samtykke: Hvis du uoppfordret gir oss data om helsen din som er relevante i forbindelse med installasjonen eller tjenesten, vil vi behandle denne informasjonen basert på ditt samtykke (punkt (a) i artikkel 9(2) og punkt (a) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).
 • Rettslige krav: Hvis vi mottar data om helsen din som er relevante i forbindelse med installasjon eller service fra noen andre enn deg, for eksempel kommunen, og der tjenesten vi leverer har tilknytning til din rett til å motta bistand som fastsatt av lovgivning, f.eks. den danske loven om sosiale tjenester, baserer vi behandlingen vår på det faktum at denne behandling er nødvendig for å sikre at ditt rettslige krav om å motta denne tjenesten er oppfylt. Hvis vi får data om helsen din i forbindelse med vår håndtering av saker som oppstår ut fra hendelser der utstyr produsert av Guldmann er involvert, baserer vi behandlingen vår på det faktum at denne behandlingen er nødvendig for å fastslå, forsvare eller følge opp rettslige krav (punkt (f) i artikkel 9(2) og punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

3.5 Lagringsperiode
Vi oppbevarer personopplysningene dine i henhold til lagringskravene i den lokale bokføringslovgivningen, og deretter lagres personopplysningene dine (se punkt (c) i artikkel 6(1) i GDPR). Personopplysningene dine vil bli slettet permanent før utgangen av det 16. året etter kjøpet. Den endelige tiden for sletting er fastsatt på grunnlag av Guldmanns mulighet til å oppfylle de særlige forpliktelsene i henhold til MDR og FDA, samt Guldmanns berettigede interesse mht. å kunne oppfylle krav etter produktansvarsloven og gjeldende skattelovgivning (se personvernforordningen artikkel 6(1) punkt (c) og (f)).

Helsedata som behandles i forbindelse med installasjon eller service, vil bli slettet øyeblikkelig etter at den aktuelle servicen eller serviceprogrammet er levert.

Personopplysninger som behandles i forbindelse med saker som oppstår ut fra hendelser der utstyr produsert av Guldmann er involvert, vil bli lagret i 15 år fra tidspunktet der Guldmann stanser salget av produktet som ble kjøpt, og deretter vil de bli slettet. Lagringsperioden er begrunnet av Guldmanns berettigede interesse mht. å – av sikkerhetsårsaker – kunne se hendelseshistorikken for Guldmanns produkter gjennom den perioden der Guldmann har en global forpliktelse til å lagre informasjon om produkter og hendelser.
Opplysningene kan også lagres lenger i anonymisert format.

4. Rekruttering
Når du søker på en jobb hos Guldmann, behandler vi personopplysningene dine i forbindelse med rekrutteringsprosessen. Vi anbefaler at du ikke tar med personnummeret ditt eller sensitive personopplysninger, som f.eks. personopplysninger som viser din rasemessige eller etniske bakgrunn, religion, fagforeningsmedlemskap, seksuell legning eller helsedata.

4.1 Typer personopplysninger
Guldmann kan samle inn, behandle og lagre følgende typer personopplysninger om deg:

 • Kontaktopplysninger, som f.eks. navn, e-postadresse og telefonnummer
 • Informasjon som er oppgitt i søknad, CV og eventuelle vedlegg
 • Relevant informasjon som er offentlig tilgjengelig på internett og i sosiale medier, spesielt da informasjon om tidligere ansettelsesforhold, aktiviteter, ferdigheter, prestasjoner og generell atferd
 • Resultater av personlighetstester, hvis du har tatt noen
 • Vandelsattest, hvis det kreves for stillingen du har søkt på
 • Referanser fra tidligere og/eller nåværende arbeidsgivere som du har oppgitt i søknaden din eller som du har gitt oss tillatelse til å kontakte
 • Kredittvurdering, hvis stillingen du har søkt på innebærer økonomisk ansvar (f.eks. regnskapsføring eller revisjon)
 • Helsedata, hvis stillingen du har søkt på stiller spesielle krav til helsetilstanden din
 • Annen informasjon du oppgir til oss i sammenheng med rekrutteringsprosessen

4.2 Formål med behandlingen
Personopplysningene dine vil bli brukt til å vurdere om vi ønsker å tilby deg en stilling hos Guldmann.

4.3 Grunnlag for behandling
Guldmann behandler hovedsakelig personopplysningene dine basert på ett eller flere av følgende grunnlag:

 • Berettiget interesse: Vi kan behandle personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse mht. å vurdere om vi ønsker å tilby deg ansettelse, inkludert basert på informasjonen du oppgir i din CV, søknad og eventuelle vedlegg, basert på relevant informasjon som er offentlig tilgjengelig på internett og i sosiale medier, resultater av personlighetstester, kredittvurdering, referanser fra personer som er angitt i søknaden din og annen informasjon du gir oss i løpet av rekrutteringsprosessen. Behandling kan også være nødvendig til formål for vår berettigede interesse mht. å forsvare eller gjøre gjeldende juridiske krav (punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)). Hvis vi har behov for å se vandelsattesten din som en del av vår vurdering, behandles dette på grunnlag av vår berettigede interesse mht. å vurdere om vi kan tilby deg en stilling (avsnitt 8(3) i den danske personvernloven eller punkt (f) i artikkel 6(1) i GDPR).
 • Samtykke: Hvis stillingen du har søkt på, stiller spesielle krav til helsetilstanden din, vil vi innhente ditt uttrykkelige samtykke før vi innhenter denne informasjonen (punkt (a) i artikkel 9(2) og punkt (a) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR)).

4.4 Lagringsperiode
Hvis du blir tilbudt en stilling hos Guldmann, vil søknaden din og eventuelle ytterligere relevante personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med ansettelsesprosessen, bli lagret i ansattmappen din hos oss.

Hvis du ikke blir tilbudt en jobb, vil søknaden din og eventuelle ytterligere personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med ansettelsesprosessen, bli lagret i en periode på 6 måneder etter at vi har avslått søknaden din, med mindre du har gitt oss ditt samtykke til å lagre disse personopplysningene lenger.

Vandelsattesten din vil bli slettets umiddelbart etter at vi har lest den.

5. Utlevering til andre behandlingsansvarlige og overføring til databehandlere
For å oppfylle formålene ovenfor kan vi gi tilgang til dine personopplysninger til tredjeparter som, basert på et kontraktsforhold med Guldmann, leverer relevante tjenester. Disse kan være IT-leverandører, e-posttjenester og markedsføringsleverandører. Slike tjenesteleverandører vil kun behandle personopplysninger i henhold til våre instruksjoner, som spesifisert i de inngåtte databehandlingsavtalene.

Guldmanns selskapsstruktur kan endre seg etter hvert som selskapet utvikler seg, f.eks. i tilknytning til et fullstendig eller delvis salg av selskapet. Ved en delvis overføring av eiendeler som inneholder personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget for den tilhørende utleveringen av personopplysninger generelt punkt (f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen (GDPR), siden Guldmann har en berettiget interesse mht. å overføre besittelsen av deler av sine eiendeler og i å gjennomføre kommersielle endringer.

Utover det som er beskrevet ovenfor, vil personopplysningene dine generelt ikke bli utlevert til tredjeparter uten ditt samtykke. Imidlertid kan vi under visse omstendigheter og i henhold til lovgivning, være pålagt å utlevere personopplysningene dine til:

 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstolene
 • Offentlige myndigheter
 • Potensielle kjøpere av hele eller deler av Guldmanns virksomhet
 • Konsoliderte selskaper

Hvis personopplysningene dine overføres til databehandlere eller behandlingsansvarlige som er etablert i land utenfor EU/EØS som ikke har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, vil denne overføringen baseres på EU-U.S. Data Privacy Framework eller EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler. Du kan få en kopi ved å kontakte oss som anvist nedenfor.

6. Dine rettigheter

 • Du har rett til innsyn i personopplysningene vi behandler om deg
 • Du har rett til å protestere mot vår innsamling og videre behandling av personopplysningene dine
 • Du har rett til å få personopplysningene dine korrigert og slettet, dette med visse lovpålagte unntak, inkludert i henhold til den danske bokføringsloven.
 • Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine
 • Under visse omstendigheter kan du også be om å motta en kopi av personopplysningene dine og om at personopplysningene du har gitt oss, skal bli overført til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan når som helst trekke tilbake alle samtykker du har gitt. Vi vil deretter slette personopplysningene dine, med mindre vi kan fortsette behandlingen av opplysningene dine på et annet grunnlag. Du kan avslutte abonnementet på nyhetsbrevet vårt ved å klikke på lenken nederst i nyhetsbrevet

7. Spørsmål og klager
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, eller hvis du ønsker å klage på måten vi behandler personopplysningene dine på, kan du kontakte oss:

Guldmann Norge
Bønsdalsvegen 32
2073 Bøn
Norge
Telefon: +47 906 00 130
E-post: norge@guldmann.com

Hvis vi ikke klarer å løse saken, og du ønsker å ta saken videre, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo
Telefonnummer: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no

***

 1. mars 2024.

Kontakt oss for mer informasjon