V.Guldmann A/S ble grunnlagt i 1980 av Viggo Guldmann

Selskapsprofil

V. Guldmann A/S ble stiftet i 1980 av Viggo Guldmann. Vi arbeider med utvikling, produksjon og salg av velferdsteknologi til mennesker med funksjonsnedsettelse og arbeidsredskaper til deres pleiere.

Vi har kunder over hele kloden, og de blir betjent fra våre salgs- og servicekontorer i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Italia, Frankrike, England, Canada og USA eller via våre distributører som dekker bredt fra Island i nord til Australia i sør.

V. Guldmann A/S er både ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 sertifisert.

Visjon, misjon og verdier
Guldmann utvikler og driver en resultatorientert virksomhet med et godt arbeidsmiljø der vi arbeider bevisst med å pleie vår interne kultur.

En av årsakene til Guldmanns vekst og suksess er at vi alltid har vært tro mot våre verdier. Også i fremtiden skal disse verdiene være uttrykk for vår grunnleggende holdning til verden rundt oss, våre samarbeidspartnere, kunder og kolleger.

Guldmanns verdier er FACT of life...

 • Flexibility

  Vi vet − og vi handler ut fra − at det som er riktig i dag, kan være galt i morgen − vi har ikke patent på sannheten.

 • Ambitions

  Vi setter felles høye mål og streber etter forbedring.

 • Competence

  Vi vet hva vi snakker om. Den enkeltes evner og erfaring er vår felles styrke.

 • Trustworthiness

  Vi skaper tillit til oss gjennom tillit til hverandre.

CSR Rapport

To merkevarer

I dag leverer Guldmann produkter og tjenester innenfor to hovedområder under de internasjonale varemerkene Guldmann og Stepless.

Guldmanns produktportefølje inkluderer takheissystemer, mobile løftere, seil og løftetilbehør
Stepless
Guldmann er et resultatorientert selskap med et eksepsjonelt arbeidsmiljø, der vi jobber intenst for å overholde vår bedriftsetikk

Guldmann – Tid til omsorg
Under Guldmann-varemerket arbeider vi primært med å forbedre arbeidsmiljøet og prosesser innenfor helsesektoren der det skal flyttes, løftes og plasseres og ikke minst mobiliseres og trenes opp igjen.

Produktprogrammet omfatter takheiser, mobile personløftere, seil og løftetilbehør.

Gjennom løfte- og forflytningsløsninger og ved levering av tjenester fra rådgivning og undervisning til service og montering er vi med på å sikre at ressursene i pleiesystemet utnyttes effektivt, og at det dermed skapes mer tid til omsorg. Guldmann er et internasjonalt varemerke, og alle produkter fremstilles på egne fabrikker.

Å bruke takheis i forbindelse med rehabilitering øker både tillitt og sikkerhet for både bruker og terapeut.
Stepless

Stepless – Adgang for alle
Under Stepless-varemerket tilbyr vi tilgjengelighet. Stepless-produktene gir personer med gangbesvær, rullestolbrukere og andre på hjul forbedret og verdig adgang til omverdenen.

Produktprogrammet omfatter blant annet ramper, trappeheiser, standard løfteplattformer, spesialtilpassede løfteplattformer og små elevatorer.

Stepless-produktene kan installeres ved eller i langt de fleste bygninger: private hjem/leilighetskomplekser, offentlige bygninger, kirker, butikker, hoteller m.fl. De spesialtilpassede løfteplattformene benyttes oftest ved fredede bygninger der de skal tilpasses den eksisterende bevaringsverdige arkitekturen. Stepless er i likhet med Guldmann et internasjonalt varemerke, der langt de fleste produkter produseres på egne fabrikker.

Stepless

Kontakt oss for mer informasjon