Aktiviteter for tidlig mobilisering
med Trainer Module

Det er svært viktig å mobilisere pasienten på et tidlig stadium, og helst allerede under innleggelsen.

Tidligere mobilisering vil sette pasienter i stand til å starte rehabilitering tidligere, noe som vil forbedre rekonvalesensen etter en operasjon i form av forbedret blodomløp og nedsatt risiko for infeksjoner og andre komplikasjoner.

Trainer Module og Gait Trainer seil gjør det mulig å starte rehabilitering med dynamisk vektavlastning allerede på pasientens rom. Dynamisk vektavlastning er ideell for tidlig mobilisering av pasienter, balansetrening, forskjellige typer sitte- og ståøvelser og gangtrening. Den gir trygghet og sikkerhet for både bruker og pleier.

I Trainer Modul-modus sørger GH3+ for dynamisk avlastning av pasientens kroppsvekt med opptil 100 kg. Pleieren velger hvor mye vekt som skal avlastes for pasienten, og Trainer Module gjør resten. Pleieren kan fokusere på pasienten og kvaliteten av øvelsen/aktiviteten.

Kontakt oss for mer informasjon