Målebånd til seilstørrelser

Sikker pasienthåndtering handler om å velge riktig størrelse på seilet, men å velge rett størrelse til rett bruker kan ofte være en tidkrevende prosess.

For å møte denne utfordringen har vi tatt utgangspunkt I vår “Seilguide” fra katalogen og lagt inn mål og seilstørrelser i et målebånd. Målebåndet er tosidig og måler enten bredde eller høyde.

Det nye Guldmann målebåndet for seilstørrelser muliggjør et enkelt og nøyaktig valg av seilstørrelse. Det er ment for å lette valget av seilstørrelse for omsorgspersonell som benytter våre seil i det daglige.

Kontakt oss for mere informasjon om fordelene ved bruk av Guldmanns seil.

Measuring Tape for choosing sling size

Trenger du hjelp til å velge riktig seil?

Å velge riktig seil er avgjørende for effektiv forflytning som er komfortabel, verdig og sikker for både bruker og pleiepersonale. Løfteseilet har stor innflytelse på kvaliteten på den enkelte brukerens bevegelse.

Seilguide - Velg det rette løfteseilet

Kontakt oss for mer informasjon