Et godt tips:

Unngå risikoen for å falle under rehabilitering

Hva skal du gjøre hvis pasienten mister balansen når hun/han står eller går?

De fleste pleierne griper instinktivt inn manuelt for å korrigere eller hindre personen i å falle. Slike reflekshandlinger har ført til at pleieren har fått alvorlige skader, og noen ganger har det heller ikke hindret pasienten i å falle.

Bruk av Trainer Module til øvelser der pasienten skal stå oppreist og gå, reduserer risikoen for alvorlig konsekvenser i forbindelse med fall under trening, siden pleieren kan trykke på en knapp på håndbetjeningen og stoppe fallet eller ha mulighet til å la Trainer Module langsomt og kontrollert styre pasienten ned på gulvet.

Med integrert vektavlastning blir fallet mykt og kontrollert. Dette kan i stor grad begrense alvorligheten av skader i tilknytning til fall og ukontrollert balanse og dessuten dempe engstelsen som er forbundet med en slik hendelse. Hvis det blir nødvendig å løfte pasienten etter et kontrollert fall, er heisen tilgjengelig ved behov.

Kontakt oss for mer informasjon