Et godt tips:

Bruk av Twin Turner til trening og rehabilitering

Ved bruk av Twin Turner seilet kan terapeuten individuelt tilpasse brukerens startposisjon når det skal trenes på vending. En tilpasset startposisjon gir mulighet til å gjenta øvelsen av en vendebevegelse. Terapeuten kan fortløpende øke vanskelighetsgraden ved å tilpasse stratposisjonen og la brukeren selv gjøre siste del av bevegelsen.

Å kunne snu seg i sengen er av stor betydning. Om man kan rulle over på siden kan man støtte seg på hodegjerdet for å komme seg det siste stykket opp til sittende posisjon på sengekanten. En bruker som kan snu seg i sengen krever færre ressurser i forbindelse med hygieneoppgaver. Jo mer brukeren klarer selvstendig, jo mindre bliver belastningen på pleieren.

Videoen under viser hvordan Twin Turner kan brukes til å trene deler av bevegelsen inntil brukeren selv klarer å snu seg på egenhånd.

Twin Turner - Trening

Twin Turner - Training

Kontakt oss for mer informasjon