Behandling av Covid-19 pasienter

Arbeidsredskaper og teknikker

For pasienter med respirasjonskomplikasjoner er det å ligge på magen(bukleie) ofte en effektiv intervensjon, som brukes som behandling på intensivavdelinger. Å vende en pasient fra rygg til mage kan dog være en krevende prosess, som involverer mange ressurser, både når det gjelder tid og hjelpemidler. Det krever ofte 4-6 personer for å utføre oppgaven.

Tidlig mobilisering er en vesentlig del av pasientens rehabilitering etter respirasjonsbehandling på intensiv. Pasienter med pusteproblemer har en stor fordel av å komme i gang med tidlig mobilisering så raskt som mulig.. Den tidlige mobiliseringen av intensivpasienter kan være en risikabel og utfordrende prosess for både personalet og pasient, da pasienten ofte har behov for støtte fra personalet.

Ved bruk av riktige teknikker og arbeidsredskaper er det mulig å foreta posisjonering til mage og side samt tidlig mobilisering på en sikker og effektiv måte med færre pleiepersonell.

Til inspirasjon har Guldmann produsert to videoer som viser hvordan man bruker takheis og løfteseil til oppgavene. Alle løfteseil som brukes i videoene er engangsseil (singel pasient use) og alle deltagerne er sunne og friske. Videoene er filmet er vårt eget showroom for bruk til opplæring.

Ta kontakt med oss om du vil vite mer

WHO: Clinical management of COVID-19

In adult patients with severe ARDS, prone ventilation for 12–16 hours per day is recommended. 

Application of prone ventilation is strongly recommended for adult patients and may be
considered for paediatric patients with severe ARDS but requires sufficient human resources and expertise to be performed
safely. 

Management of critical illness and COVID-19: prevention of complications:

  • Reduce the incidence of pressure ulcers. Turn the patient every 2 hours
  • Reduce the incidence of ICU-related weakness. Actively mobilize the patient early in the course of illness when safe to do so.

Source: WHO

Kontakt oss for mer informasjon