Guldmann Environment

Miljøpolitikk

Ingen kan eksistere uten å påvirke miljøet − positivt eller negativt.
Hos V. Guldmann A/S arbeider vi aktivt for å sikre at den negative påvirkningen vi er i stand til å kontrollere, blir minimert, og for direkte eller indirekte å medvirke til en positiv påvirkning på miljøet.

Det er V. Guldmann A/S' målsetting

  • Løpende å forbedre det interne arbeidsmiljøet
  • Å etterleve gjeldende lovgivning
    i samarbeid med leverandører å sikre at vi bruker miljøvennlige materialer og prosesser
  • Løpende å minimere den relative mengden av avfall og utslipp, og sikre størst mulig grad av gjenbruk
  • Å sikre at produktene våre ikke unødig påvirker miljøet negativt i forbindelse med bruk, resirkulering og ev. destruksjon
  • Å sikre at produktene våre medvirker til et positivt arbeidsmiljø hvor de brukes
  • Dette gjør vi idet vi tar hensyn til de økonomiske og teknologiske ressursene vi rår over, og vårt overordnede økonomiske mål for selskapet og med utgangspunkt i våre grunnleggende verdier.

Kontakt oss for mer informasjon

Vi bruker informasjonskapsler på vår nettside for å forbedre brukervennligheten.

Politikk for bruk av informasjonskapsler