Guldmann Environment

Miljøpolitikk

Ingen kan eksistere uten å påvirke miljøet − positivt eller negativt.
Hos V. Guldmann A/S arbeider vi aktivt for å sikre at den negative påvirkningen vi er i stand til å kontrollere, blir minimert, og for direkte eller indirekte å medvirke til en positiv påvirkning på miljøet.

Det er V. Guldmann A/S' målsetting

  • Å etterleve gjeldende lovgivning.
  • Løpende å forbedre det interne arbeidsmiljøet.
  • I samarbeid med leverandører å sikre at vi bruker miljøvennlige materialer og prosesser.
  • Løpende å minimere den relative mengden av avfall og utslipp, og sikre størst mulig grad av gjenbruk.
  • Å sikre at produktene våre ikke unødig påvirker miljøet negativt i forbindelse med bruk, resirkulering og ev. destruksjon.
  • Å sikre at produktene våre medvirker til et positivt arbeidsmiljø hvor de brukes.
  • Sikre kontinuerlig forbedring av vårt miljøstyringssystem og tilhørende miljøytelse.
  • Dette gjør vi idet vi tar hensyn til de økonomiske og teknologiske ressursene vi rår over, og vårt overordnede økonomiske mål for selskapet og med utgangspunkt i våre grunnleggende verdier.

Kontakt oss for mer informasjon