Produktets livssyklus

Produktets livssyklus

I Guldmann jobber vi aktivt for å sikre at miljøpåvirkningen av våre produkter blir minimal ved å ta hensyn til hele produktets livssyklus. Som et selskap streber vi etter å skape bærekraftige forretningsmodeller gjennom:

  • Lang produktlevetid som sikrer maksimal utnyttelse av knappe materielle ressurser
  • Optimalisert energiforbruk gjennom produktbruk
  • Enkle løsninger som kan gjenbrukes i nye brukstilfeller
  • Effektiv bruk av ressurser i produksjon og drift
  • Valg av miljøvennlige materialer og prosesser i størst mulig grad
  • Modulære produkter som er enkle å reparere og forlenge levetiden til
  • Modulene kan separeres i materialgrupper, sorteres og resirkuleres

Disse tiltakene støtter Guldmanns miljøpolitikk og ønske om å bidra til å redusere verdens forbruk av ressurser.

Et takheissystem består hovedsakelig av elektronikk, plast og metall. Med riktig sortering kan komponentene gjenbrukes. Skinnesystemer er laget av ren aluminium og egner seg derfor svært godt for resirkulering.

Kontakt oss for mer informasjon