FN
Bærekraftsmål

CSR

Planet er under press på grunn av klimaendringer, økende mengder avfall og generell overforbruk av ressurser.

I 2015 lanserte FN 17 bærekraftsmål (SDG-er) som et veiledende rammeverk for hvordan vi alle kan bidra til å endre denne utviklingen.

Alle verdens land har forpliktet seg til å støtte disse 17 bærekraftsmålene.

Guldmanns aktiviteter støtter flere av de etablerte bærekraftsmålene gjennom en målrettet innsats for å utvikle produkter for prosessoptimalisering og forbedre arbeidsmiljøet i helsesektoren globalt, samt fokusere på gode arbeidsplasser og ordentlige forhold gjennom hele verdikjeden.

Vi har valgt å fokusere våre innsatser på to spesifikke bærekraftsmål som direkte berører vår kjernevirksomhet.

Sustainable Development Goals 8


Anstendig arbeid
og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

 

Sustainable Development Goals 12


Ansvarlig forbruk
og produksjon

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

 

Kontakt oss for mer informasjon