FN
Bærekraftsmål

Planet er under press på grunn av klimaendringer, økende mengder avfall og generell overforbruk av ressurser.

I 2015 lanserte FN 17 bærekraftsmål (SDG-er) som et veiledende rammeverk for hvordan vi alle kan bidra til å endre denne utviklingen.

Alle verdens land har forpliktet seg til å støtte disse 17 bærekraftsmålene.

Guldmanns aktiviteter støtter flere av de etablerte bærekraftsmålene gjennom en målrettet innsats for å utvikle produkter for prosessoptimalisering og forbedre arbeidsmiljøet i helsesektoren globalt, samt fokusere på gode arbeidsplasser og ordentlige forhold gjennom hele verdikjeden.

Vi har valgt å fokusere våre innsatser på to spesifikke bærekraftsmål som direkte berører vår kjernevirksomhet.


Anstendig arbeid
og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

 


Ansvarlig forbruk
og produksjon

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

 

Kontakt oss for mer informasjon