Etikk og menneskerettigheter

CSR

Mennesker, ansatte og rettigheter
Respekt for menneskeheten kommer først

I Guldmann anser vi våre ansatte som vår viktigste ressurs og streber etter å ha glade og motiverte individer i hele organisasjonen vår.

Vi tror at våre ansatte trives best når vi gir dem muligheter og fleksibilitet til å utnytte sine ferdigheter, kunnskap og interesser.

Når det gjelder våre leverandører og samarbeidspartnere, har vi også forventninger og krever at de vi gjør forretninger med, respekterer og overholder FNs retningslinjer for menneskerettigheter. Derfor forventes det at våre partnere signerer vår oppførselskodeks, som kontinuerlig oppdateres.

Disse kravene gjenspeiles i vår oppførselskodekspolitikk, som er i tråd med FNs prinsipper for Global Compact: Menneskerettigheter, Arbeidstakerrettigheter, Miljø og Antikorrupsjon.

Varslingsordning gir sikkerhet

Selv selskaper med de beste intensjoner kan feile. Hvis det skjer, er det viktig for oss å ha en dialog og et system som sikrer at problemet blir håndtert og feilen/hendelsen blir rettet opp.

Vi verdsetter åpen dialog mellom kolleger og mellom ansatte og ledelse. Dette gjelder også ved uregelmessigheter og hvis ulovligheter eller brudd på menneskerettigheter skulle oppstå. For å støtte håndteringen av feil/hendelser, etablerer vi en varslerordning i 2023, som alle som er tilknyttet Guldmann, kan bruke.

Kontakt oss for mer informasjon