Bærekraft og miljø

CSR

Ingen kan eksistere uten å påvirke miljøet.

I V. Guldmann A/S jobber vi aktivt for å sikre at den negative påvirkningen vi kan kontrollere, blir minimert. Siden 2017 har Guldmann vært ISO 9001-kvalitetssertifisert, og siden 2020 har vi også vært miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Dette betyr at vi kontinuerlig jobber med å forbedre vårt styringssystem, med fokus på prosessorientert tenkning, livssyklus og resirkulering, og et engasjert samarbeid med våre leverandører.

Guldmanns målsetninger er å:
- Overholde gjeldende lover og forskrifter
- Kontinuerlig minimere mengden avfall og utslipp og sikre høyest mulig grad av gjenbruk
- I samarbeid med leverandører sørge for bruk av miljøvennlige materialer og prosesser
- Sørge for at våre produkter ikke unødvendig påvirker miljøet negativt under bruk, resirkulering og eventuell destruksjon
- Kontinuerlig forbedre vårt miljøstyringssystem og tilknyttet miljøprestasjon
- Dette gjøres samtidig som vi tar hensyn til økonomiske og teknologiske ressurser vi har til rådighet, samt våre overordnede økonomiske mål for selskapet og basert på våre grunnleggende verdier.

Kontakt oss for mer informasjon