CSR

Sosial bærekraft
og ansvarlighet

Verden slik vi kjenner den, endrer seg. Utfordringene vi står overfor som samfunn og som bedrift blir stadig mer komplekse og usikre. Vi ønsker å ta ansvar og være en del av løsningen heller enn problemet.

Vi er stolte av at produktene og tjenestene våre bidrar til å skape mer tid til omsorg og tilgjengelighet for alle. Derfor er det naturlig at ansvarlighet er en integrert del av den kontinuerlige utviklingen av produktene våre, våre ansatte, vår opplæring og rådgivning, og våre samarbeid. For oss er det en essensiell forutsetning for en sunn virksomhet.

Her kan du lese mer om vår miljøpolicy, vårt syn på arbeidsmiljø og sikkerhet, etikk og menneskerettigheter, og hvordan vi forholder oss til sirkulær økonomi.

Les mer om hvordan vi forholder oss til FNs bærekraftsmål her: Klikk her.

Icon leaf yellow

Miljø

Icon circular economy yellow

Produktets livssyklus

Icon work environment yellow

Arbeidsmiljø

Icon hand shake yellow

Etikk

Kontakt oss for mer informasjon