work-area-early-mobilisation

Tidlig mobilisering

ICU Active trainer

Tidlig mobilisering
− raskere rehabilitering

Når en person er innlagt på sykehus og tilbringer det meste av tiden i sengen, kan det få alvorlige helsekonsekvenser. Immobilitet øker risikoen for blodpropp i lungene og hudkomplikasjoner som trykksår. Dessuten er tap av muskelmasse og muskelstyrke en av de hyppigst forekommende komplikasjonene ved lengre tids sykehusinnleggelse, og det kan påvirke innleggelsestiden og livsfunksjonene etter utskrivelse.

Immobilitet hos innlagte pasienter øker risikoen for:

 • Respiratoriske komplikasjoner som pneumoni, atelektase og lungeemboli
 • Forstoppelse
 • Inkontinens
 • Vevsskade og trykksår
 • Blodpropp i beinet (dyp venetrombose)
 • Nedsatt muskelmasse og -styrke
 • Nedsatt fysisk form
 • Nedsatt balanse, særlig hos eldre pasienter

Det er derfor svært viktig å mobilisere pasienten på et tidlig stadium, og helst allerede under innleggelsen.

Tidligere mobilisering vil sette pasienter i stand til å starte rehabilitering tidligere, noe som vil forbedre rekonvalesensen etter en operasjon i form av forbedret blodomløp og nedsatt risiko for infeksjoner og andre komplikasjoner.

Tidlig mobilisering og rehabilitering defineres som posisjonering / reposisjonering, øvelser og fysisk aktivitet og at man tilbringer mer tid utenfor sengen ved å stå opp eller gå omkring. Ytterligere aktiviteter kan omfatte daglige rutiner som å gre hår, vaske ansikt og hender med en våt vaskeklut, øvelser i og ved sengen, balansetrening eller en gåtur rundt sengen.

Utfordringer i forbindelse med å mobilisere på et tidlig stadium omfatter risiko som fall, et stort behov for hjelp og risiko for skader hos pleiepersonalet og terapeuter.

Vanlige løfte- og forflytningsoppgaver

 • Hjelpe pasienter opp i sittende stilling for å teste deres reaksjon, reflekser og beskyttende respons
 • Støtte sittestillingen
 • Flytte pasienter mellom seng/stol/benk m.m.
 • Løfte overkropp for posisjonering av støtter eller puter
 • Løfte hoftene ved pålegging av laken under pasienten
 • Løft av ekstremiteter
 • Toalettbesøk (ev. vha. toalettstol)
 • Skifte fra én stilling til en annen
 • Flytte fra sittende til stående / stående til sittende
 • Stående balanse / sittende balanse

Mobiliser pasienten tidligere og sikrere

Et takheissystem med riktig seil kan fremme mobilisering og trening av pasienter som er innlagt på sykehus, på en måte som er sikker for både pasienten og personalet. Medisinske, ortopediske og tunge pasienter samt pasienter på intensivavdelinger har alle nytte av løftesystemer med takheis og seil.

Takheisen kan blant annet brukes til å teste pasientenes balanseevne når de for eksempel sitter på sengekanten. Blir pasienten svimmel mens han eller hun sitter sikkert i seilet, kan pasienten enkelt og raskt hjelpes tilbake i sengen uten manuelle løft.

På samme måte kan intuberte og monitorerte pasienter løftes opp og settes i en hvilestol ved siden av sengen, noe som fremmer tidlig mobilisering.

Med en takheis blir balanse-/gangtreningen sikrere for både pasienten og pleiepersonalet.

Pasientene kan føle seg trygge og sikre i gangseilet og bevege seg rundt uten å risikere å falle.

Produkter til tidlig mobilisering 

Andre arbeidsområder

Kontakt oss for mer informasjon