work-area-nursing-home

Sykehjem

Takheissystemet, som en del av rehabiliteringsprogrammet, kan brukes på alle mobilitetsnivåer, og baner vei for fleksibel, tett målrettet trening tilpasset den enkelte brukers funksjonsnivå

Mer tid til omsorg
på sykehjemmet

Sykehjemmet er beboernes hjem, men også personalets arbeidsplass. Det er viktig at beboere på sykehjem føler seg hjemme, og at de får optimal og verdig omsorg som skaper en følelse av komfort, trygghet og omsorg. Uansett om den aktuelle personen bare tilbringer en del av dagen på hjemmet, eller om han eller hun bor fast der, er det viktig å oppfylle hans eller hennes behov for omsorg og hjelp for å opprettholde livskvalitet og funksjonsevne.

Når beboerne er avhengige av hjelp til å utføre dagligdagse rutiner, er det avgjørende at de riktige hjelpemidlene stilles til rådighet på en diskré måte. På den måten opplever ikke den enkelte beboer hjelpemidlene som sjenerende og kan føle seg vel tilpass i hjemmet sitt samtidig som et sikkert og ergonomisk korrekt arbeidsmiljø opprettholdes og understøttes for pleiepersonalet.

Vanlige brukerrelaterte oppgaver på sykehjem:

  • Forflytninger til og fra seng / stol / rullestol
  • Forflytninger ned i og opp av hvilestol
  • Reposisjonering i stol
  • Forflytninger til og fra toalettet
  • Veiing av beboer
  • Balansetrening
  • ADL-hjelp (hjelp med hverdagshåndtering)
  • Hud- og sårbehandling
  • Hjelp til mobilisering

Diskré og sikker løsning for alle parter

Ved bruk av tak- eller gulvheis kan man lette de daglige oppgavene og forflytningene på pleiehjemmet til gavn for både beboere og personale. For eksempel kan man med takheis hurtig og sikkert foreta forflytninger på badeværelset fra for eksempel rullestol til toalett- eller badestol.

Takheisen kan videre brukes til å hjelpe pleiepersonalet med den eldre brukerens personlige pleie og hygiene og som støtte under rehabilitering og mobilisering av den eldre.

Produkter for sykehjem

Andre arbeidsområder

Kontakt oss for mer informasjon