work-area-xray

Røntgen

Guldmanns heissystemer er alltid klare til bruk og kan lette og optimalisere arbeidsbelastningen på røntgenavdelinger

På tide med forandring
på røntgenavdelingen

Hver dag håndterer røntgenavdelinger en konstant strøm av mennesker.

Det innebærer at personalet må kunne veksle raskt fra en type pasient til en annen og vurdere behovet for hjelp med eller uten hjelpemidler. 

Når personalet på røntgenavdelingen eksempelvis besøker sengeavdelinger og tar røntgen av en pasients lunger, kan pasientens funksjonsnivå og behovet for hjelpemidler variere mye. 

Røntgenavdelinger arbeider med pasienter som har fått henvisning av sin lege og forskjellige avdelinger på selve sykehuset.

Noen av disse er akuttpasienter som fra et mobilitetsperspektiv kan være alt fra helt selvstendige til å kreve omfattende omsorg og ha begrenset funksjonsevne og/eller motoriske ferdigheter.

Vanlig forflytningsoppgaver på radiologiske avdelinger:

  • Flytting fra seng/rullestol til røntgenbord og tilbake
  • Vending
  • Løft av overkropp i forbindelse med røntgen av thorax
  • Plassering/posisjonering
  • Løft av ekstremiteter
  • Mobilisering til stående

Sikkert, trygt og alltid klar

 

 

Et heissystem fra Guldmann er alltid klart til bruk, og kan lette og optimere arbeidsflyten på røntgenavdelingen.

Ved hjelp av tak- eller gulvheis sikrer man at alle løft og forflytninger fra for eksempel rullestol til røntgenbordet utføres sikkert og trygt.

Med et heissystem innen rekkevidde kan personalet alltid bruke nødvendige ergonomiske og sikkerhetsmessige forholdsregler for å opprettholde et sikkert arbeidsmiljø og gi pasienten best mulig behandling.

Multi Support - Røntgen i seng

Multi Support learning video - Using the Multi Support sling for X-ray in bed

Produkter til røntgen

Andre arbeidsområder

Kontakt oss for mer informasjon