work-area-rehabilitation

Rehabilitering og opptrening

Guldmann takheissystem er en integrert del av et komplett utvalg av løfteutstyr som inkluderer skinner, løftemoduler, slynger og løfteutstyr - alt designet for å passe sammen.

Fleksibel og
målrettet rehabilitering

Rehabilitering skjer vanligvis i form av en treningsprosess i en viss tidsperiode og med utgangspunkt i den enkelte brukerens funksjonsnivå.

Rehabiliteringsøvelser kan innebære forflytning, posisjonering, styrketrening, tøying, aktive bevegelsesøvelser og hverdagsaktiviteter. Rent terapeutisk er formålet med rehabilitering å øke og vedlikeholde funksjonsevne best mulig.

Rehabiliteringsprosesser krever ofte mye av den profesjonelle terapeuten, som må kompensere for brukerens manglende mobilitet og mulighet for selvhjelp.

Trygghet og sikkerhet er avgjørende for en rask rehabilitering, og det er her takheisen kan spille en viktig rolle.

Vanlige løfte- og forflytningsoppgaver i forbindelse med rehabilitering og opptrening:

  • Gangtrening
  • Forflytninger i og rundt sengen
  • Assisterte aktive øvelser
  • Øvelser med delvis vektstøtte
  • Trening på tredemølle
  • Vannterapi
  • ADL-treningshjelp
  • Balanse- og holdningsøvelser

Løft rehabiliteringen med en takheis

Både brukerens og terapeutens trygghet og sikkerhet øker når man bruker takheis ved rehabiliteringsøvelser.

Brukeren føler seg trygg og kan følge terapeutens instruksjoner uten å være redd for å falle. Terapeuten kan også gi hjelp og veiledning uten risiko for å skade ryggen hvis pasienten plutselig mister balansen og/eller faller.

Dette gjør det mulig å lage flere og mer utfordrende øvelser.

Man kan bruke en heis som en del av et rehabiliteringsprogram på alle mobilitetsnivåer. Det baner vei for fleksibel og målrettet trening som er tilpasset den enkelte brukerens funksjonsnivå.

Cases

Produkter til
rehabilitering og opptrening

Andre arbeidsområder

Kontakt oss for mer informasjon