Prosjekt

For full utnyttelse av alle fordelene ved et Guldmann takheissystem, bør det inkluderes i bygge- eller renoveringsprosjektet fra begynnelsen

Kompetent prosjektrådgivning for byggherrer og arkitekter

Det er mange faktorer å ta hensyn til for byggherrer, arkitekter og andre som planlegger bygg med innebygget velferdsteknologi i form av takheissystemer.

Guldmanns prosjektrådgivning består av ingeniører, bygningskonstruktører og tekniske tegnere som alle er eksperter på implementering av takheiser. Vi er med på sidelinjen i alle prosjektets faser og yter kompetent og profesjonell prosjektrådgivning helt fra idé til prosjektering.

Hos Guldmann arbeider vi ikke med standardforslag som senere skal tilpasses de virkelige forhold. Enhver henvendelse fra kunder betraktes som unike oppgaver − også selv om prosjektet bare er på skisseplan.

Guldmann leverer alltid komplette og målstabile løsninger som er spesifikt tilpasset det enkelte prosjekt og kan overføres direkte til de endelige arkitekttegningene.

Det sparer både arkitekter og byggherrer for tid og penger og for ubehagelige overraskelser – og det garanterer det beste resultat for alle parter. Det er gratis og uforpliktende å få rådgivning av en prosjektmedarbeider fra Guldmann, og vi kommer gjerne på besøk på arkitektkontor eller byggeplass.

Prosjektrådgivningen tilbyr blant annet:

 • Prosjekterings- og beregningshjelp
 • Opptegning på skissenivå og detaljprosjektering av skinneløsninger, dørgjennomføringer, løsninger med tanke på lamper og røykvarslere m.m.
 • Utarbeidelse av beskrivelser, deltakelse i prosjekterings-, koordinerings- og byggemøter
 • Opptegning i Revit og AutoCAD – vi tegner takheisløsningen direkte inn på arkitektens tegninger
 • Utførlig prosjekteringsveiledning for bruk ved prosjektering av takheissystemer

Valget av et takheissystem som hjelpemiddel kan være avgjørende for:

Brukerens livskvalitet

Personalets arbeidsmiljø

Personalets tidsforbruk

Rommets optimale utnyttelse

Maksimalt utbytte av investeringen – også på lang sikt

Unngå dyre feil – når det skal bygges nytt eller bygges om…

Tenk takheisen inn i prosjektet fra starten
Guldmanns takheissystem er svært fleksibelt. Det kan tilpasses både brukerens individuelle behov og pleiepersonalets profesjonelle behov, samtidig som det tas mest mulig hensyn til arkitektoniske forhold og begrensninger.

Det diskré designen og den gjennomtenkte funksjonaliteten sikrer en arkitektonisk optimal integrering med omgivelsene, slik at skinner og heis ikke virker visuelt dominerende i rommet.

For å få fullt utbytte av et takheissystem må det allerede på idéplan tas med i prosjekteringen av nybygg eller renovering.

Det er en rekke faktorer som bør avklares for å sikre best mulig resultat. Analyser den daglige arbeidsgangen sammen med alle involverte parter (arkitekt/rådgiver, arbeidsgruppe og takheiskonsulent), slik at den beste løsning for alle kan finnes i fellesskap.

 • Hvem er brukerne?

  Det overses ofte at både den pleietrengende og personalet er brukere av takheissystemet.

 • Hvor er løftebehovet?

  Soverom/seng, baderom/toalett?

 • Hvilket skinnesystem skal velges?

  Skal det være romdekkende, enkeltskinne eller et kombinasjonssystem?

 • Hvilken type takheis skal velges?

  Hvordan, og hvor mye skal det kunne løftes?

 • Hvilken type bygg skal takheisen monteres i?

  Er det snakk om nybygg, renovering eller eksisterende rammer? Et takheissystem kan monteres overalt, men med forskjellige muligheter avhengig av prosjekttypen.

Trenger du prosjektrådgivning
i forbindelse med
ditt neste byggeprosjekt?

Kontakt oss i dag:

+47 906 00 130

Skal vi kontakte deg?

Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg snarest mulig.

Kontakt oss for mer informasjon