work-area-operating-room

Operasjonssal

Sikker pasienthåndtering
på operasjonssalen

Arbeidsmiljøet på en operasjonssal er ofte kjennetegnet ved belastende arbeidsprosesser og mangel på plass.

Operasjonssaler er som regel fylt med mye utstyr, og personalet har ofte liten plass til å løfte eller flytte pasienten.

Når man arbeider med tunge pasienter, er det ikke uvanlig at man må be 4 til 6 personer om hjelp for å gjennomføre forflytningen på best mulig måte. Det krever ofte at personalet arbeider i uhensiktsmessige og ergonomisk utfordrende arbeidsstillinger.

Siden pasienter på operasjonssaler ofte er under påvirkning av smertestillende medisin og anestesi, er de sjelden i stand til å hjelpe til selv når de løftes, flyttes og plasseres. Derfor krever komplekse forflytninger på en operasjonssal, f.eks. når pasienter legges på magen før en operasjon, vanligvis er flere medarbeidere involvert. Det er også vanlig at man må utføre tunge løft på operasjonssalen. 

Et typisk eksempel på en oppgave som krever langvarig statisk muskelarbeid, er når man løfter bein for å sterilisere huden.

Vanlige løfte- og forflytningsoppgaver på en operasjonssal omfatter blant annet:

  • Løft av ekstremiteter ved vask eller sterilisering, eller som del av selve operasjonen
  • Reposisjonering av pasient på operasjonsbordet
  • Løft av pasient med nedsatt bevegelsesevne
  • Vending av pasient som ligger på magen
  • Vending av pasienter på siden på operasjonsbordet
  • Posisjonering av thoraxputer
  • Forflytninger mellom seng/båre og operasjonsbord
  • Plassering av bein i beinbøyler

Velferdsteknologi for en moderne operasjonssal

I et hektisk arbeidsmiljø er det helt naturlig at personalet i første rekke fokuserer på at pasienten håndteres på en sikker måte, og at det kirurgiske inngrepet utføres korrekt. Dette er gjerne på bekostning av riktig løfteteknikk ved manuell flytting og posisjonering av pasienten.

I mange år har manuell pasienthåndtering vært normen på mange operasjonssaler, men med tanke på hvor raskt teknologien har utviklet seg innenfor helsevesenet, må det være verdt å se nærmere på hvordan man forbedrer det fysiske arbeidsmiljøet for operasjonspersonale.

Sammenlignet med mange andre sektorer rammes helsepersonale i langt høyere grad av belastningsskader. Dette er skader som ofte fører til langtidssykemeldinger og tidlig slitasje.

Et takheissystem gjør det mye enklere og sikrere å løfte og flytte pasienter. Det frigir også personale, slik at de kan egne mer tid til andre pasienter eller arbeidsoppgaver.

Ved å installere en takheis på operasjonssalen kan man optimere og forbedre det fysiske arbeidsmiljøet for personalet. Løft og forflytninger, f.eks. plassering av pasienter på magen, utføres effektivt og i en sikker arbeidsstilling for personalet. Samtidig høynes pasientsikkerheten markant, og risikoen for friksjonsskader på pasientens hud minskes betydelig når alle løft foretas rolig og ubesværet ved hjelp av heissystem med tilhørende seilprogram.

Produkter til operasjonssalen

Andre arbeidsområder

Kontakt oss for mer informasjon