work-area-intensive-care-unit

Intensivavdeling

ICU Basic High disposable

Skånsom effektivitet på intensivavdelingen

Personale på intensivavdelinger stilles regelmessig overfor stressende og uforutsigbare arbeidssituasjoner. Det kan øke risikoen for uønskede hendelser for pasienten og arbeidsskader for pleiepersonalet.

I mange tilfeller er pasientene fysisk avhengige av hjelp fra personalet og kan på grunn av medisinering eller sykdom ha vanskelig for å følge instruksjoner. Dette fører til at løft og forflytninger på intensivavdelingen ofte krever ekstra hjelp og tar opp mye av personalets tid og energi.

Installasjon av et takheissystem kan bidra til å minske antallet ansatte som kreves for enkelte løfteoppgaver, samtidig som man sikrer at løft utføres raskt, effektivt og sikkert.

Vanlige løfte- og forflytningssituasjoner på intensivavdelingen omfatter blant annet:

  • Forflytning av liggende pasienter til en annen seng / et annet leie
  • Løft av liggende pasienter ved bytte av sengeklær
  • Plassering/vending av liggende pasienter
  • Posisjonering i forbindelse med behandling (f.eks. sårbehandling eller inspeksjon av hud)
  • Posisjonering og bevegelse av bein
  • Veiing av pasienter
  • Reposisjonering av pasienter opp mot hodegjerdet på sengen
  • Forflytning av pasienter som del av et mobiliseringsprogram

Bruk av takheis på intensivavdelingen

Intensivavdelinger er beregnet på pasienter som lider av alvorlige sykdommer. Disse pasientene har som regel lav mobilitet og lav funksjonsevne. Dessuten er de ofte intubert eller koblet til respirator og/eller drypp i tillegg til overvåkings- og intervensjonsutstyr. Dessuten er de ofte under innflytelse av bedøvelse eller andre medisiner som kan gjøre at de blir redde, forvirret eller deliriske.

En takheis på en intensivavdeling kan brukes til å hjelpe pasienter å sitte på sengekanten eller i rullestol, og er særlig nyttig hvis slike oppgaver må utføres flere ganger om dagen.

Å bytte posisjon på denne måten kan lette pasientens åndedrett, selv om pasienten bare kan sitte opp en kortere periode.

En takheis gjør det også enklere å flytte pasienter fra seng til benk, der de kan trene balansen i sittende stilling eller gjøre andre øvelser og aktiviteter.

Dette bidrar til å minske risikoen for trykksår, og ved hjelp av heis eliminerer man behovet for besværlige posisjoner for både pasient og personale.

Produkter til intensivavdelingen

Andre arbeidsområder

Kontakt oss for mer informasjon