work-area-institusions

Institusjoner

Med et takheissystem er assistanse med løft, bevegelser og trening alltid innen rekkevidde, noe som gjør dette til en utmerket løsning i barnehager, der bevegelsesfrihet og muligheten for brukerne å tilpasse sitt eget personlige rom er sentrale begreper.

Trygghet og ergonomi på døgninstitusjoner

Døgninstitusjoner er som oftest beregnet på spesifikke brukere, diagnoser eller aldersgrupper.

Det kan for eksempel være boliger, oppholdssteder, spesialinstitusjoner, spesialskoler eller institusjoner for barn og unge med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse og senter for personer som lever med hjerneskade eller flere funksjonshemminger.

En døgninstitusjon er både beboernes hjem og personalets arbeidsplass. Derfor må de være utstyrt med riktige hjelpemidler for å opprettholde et sunt og sikkert arbeidsmiljø for personalet og øke beboernes livsglede og funksjonelle ferdigheter.

 

Beboerne på en døgninstitusjon kan ha svært forskjellige nivåer av funksjonsnedsettelse og vil derfor også ha vidt forskjellige behov for hjelp.

Vanlige løftesituasjoner på døgninstitusjoner:

  • Forflytning fra seng til rullestol
  • Forflytning fra og til badestol/båre
  • Reposisjonering i rullestol
  • Plassering og vending
  • Trening og mobilisering
  • Veiing av beboere
  • Hygieneoppgaver
  • Bytte av sengetøy

Bevegelsesfrihet og sikkert arbeidsmiljø

 

På noen døgninstitusjoner er beboerne så pleietrengende at de har bruk for hjelp med nesten alle daglige oppgaver.

I slike tilfeller må personalet bruke et heissystem for å hjelpe til med de flest løft og forflytninger for å opprettholde et sikkert og sunt arbeidsmiljø.

Med et takheissystem er hjelp til løft, forflytninger og trening alltid innen rekkevidde.

Det gjør systemet til en utmerket løsning på døgninstitusjoner, der det er viktig med bevegelsesfrihet og mulighet for beboerne til å utforme sitt eget personlige rom.

Produkter for døgninstitusjoner

Andre arbeidsområder

Kontakt oss for mer informasjon