work-area-hygiene

Hygiene

ICU Turner disposable

Forbedret hygiene
og bedre arbeidsstillinger

Det er svært viktig å fokusere på kvaliteten på den personlige hygienen for pasienter som er innlagt på sykehus og i alle kliniske sammenhenger. Det er viktig å opprettholde god personlig hygiene ikke bare for pasientens allmenne velbefinnende, men også for å forebygge hudproblemer og andre komplikasjoner under innleggelsen.

Iblant kan det være en utfordring å hjelpe pasienter å ivareta sin personlige hygiene. Pasientenes medisinske tilstand og begrensninger i deres fysiske og/eller motoriske evne kan påvirke evnen til å hjelpe til når man tar hånd om den personlige hygienen, og det kan bli en utfordring å opprettholde både verdighet og komfort.

Vanlige pleie- og hygieneoppgaver:

  • Forflytning til/fra rullestol eller bade-/bekkenstol
  • Forflytning til/fra toalett
  • Underlivshygiene mens pasienten ligger i sengen
  • Plassering av bekken under sengeliggende pasienter
  • Av- og påkledning
  • ADL-hjelp (hjelp med hverdagshåndtering)
  • Hud- og sårbehandling

Bruk av velferdsteknologi for å lette daglige hygieneoppgaver

 

Pleiepersonale som hjelper til med den personlige hygienen, kan måtte arbeide i belastende arbeidsstillinger og gjøre uhensiktsmessige forflytninger og løft. Det kan føre til slitasje, arbeidsskader og langtidssykemelding.

Det er derfor viktig for både pasient og personale å sørge for at arbeidsmiljøet er trygt og sunt for både pasienter og personale.

Et takheissystem fra Guldmann er velferdsteknologi som gjør det enklere for både pasient og personale å utføre den daglige hygienen.

Det gir i sin tur mer tid til omsorgsarbeid.

Produkter til hygieneoppgaver

Andre arbeidsområder

Kontakt oss for mer informasjon