work-area-bariatric

Bariatrisk pleie

Den fysiske tilstanden og begrensningene til bariatriske pasienter kan begrense deres funksjonsevne, noe som kan forårsake problemer i forhold til dagligdagse aktiviteter som personlige hygieneprosedyrer, mobilisering og reposisjonering

Verdighet og sikkerhet
for tunge pasienter

I alle kliniske sammenhenger møter pleiepersonalet i stadig høyere grad tunge pasienter. Behandling av tunge pasienter kan foregå på spesialinnredede bariatriavdelinger eller som en integrert del av generelle eller spesialiserte pleieområder som for eksempel legevakter, operasjonssaler, medisinske avdelinger, fødeavdelinger og sykehjem.

Pleie av tunge pasienter fører med seg visse utfordringer når dert skal løftes, forflyttes, behandles og pleies med verdighet, respekt og komfort. Den tunge pasientens tilstand og fysiske begrensninger kan innskrenke funksjonsevnen, og det kan gi problemer med hverdagsaktiviteter som opprettholdelse av hygiene samt mobilisering og reposisjonering.

Vanlige daglige oppgaver innenfor pleie av tunge pasienter:

  • Forflytning til og fra seng/stol, stol/toalett m.m.
  • Veksling mellom ulike liggende posisjoner
  • Reposisjonering i seng: fra en side til den andre, sitte opp i sengen
  • Reposisjonering i rullestol, stol eller lignende
  • Håndtering av tunge pasienter i forbindelse med oppgaver som krever adgang til forskjellige kroppsdeler
  • Personlig hygiene
  • Hjelp ved hud- og sårbehandling

Skånsomt og sikkert

Guldmanns utvalg av hjelpemidler for tunge pasienter har en høy løftekapasitet på opp til 375 kilo, og det finnes et spesifikt produkt som klarer løft på opp til 500 kilo. Produktene er tilpasset slik at de gir størst mulig komfort og sikkerhet for tunge pasienter.

Med et takheissystem og Guldmanns seilprogram for tunge pasienter kan man utføre løft, posisjoneringer og hygieneoppgaver på en verdig og skånsom måte for både pasient og personale.

Produkter til bariatrisk pleie

Andre arbeidsområder

Kontakt oss for mer informasjon