work-area-acute

Akuttmottak

Vi er spesialister på å skape tid til omsorg i forbindelse med løfte og forflytningsbehov i alle helsemiljøer

Travelt og hektisk
arbeidsmiljø på
akuttmottaket

Hverdagen på akuttmottaket på et sykehus kan plutselig endre seg fra en rolig til en hektisk og travel dag. Det er derfor viktig at det er fokus på personalets arbeidsmiljø, pasientenes sikkerhet og optimalisering av arbeidsflyten.

Akutten må håndtere mange forskjellige behov, noe som ofte omfatter flere pleieområder og avdelinger.

Avhengig av diagnose og situasjon krever forskjellige pasientgrupper hjelp til forflytning i forbindelse med undersøkelse og behandling, oftest i det tidlige stadiet under innleggelsen på akuttmottaket.

I perioden frem til utskrivelse vil det være et spenn mellom avhengighet og uavhengighet, der det kan oppstå risiko for fall, og dermed fare for uønskede hendelser eller arbeidsskader for personalet.

Vanlige løft og forflytninger på akuttmottaket:

  • Forflytning til og fra seng, båre eller stol
  • Forflytning til og fra toalettet
  • Reposisjonering av pasient opp mot hodegjerde
  • Vending av pasient
  • Løft av ekstremiteter

Sikkerhet, komfort og hygiene på akuttmottaket

 

En takheis eller en mobil gulvheis med tilhørende seil sikrer at pasienter forflyttes, plasseres og reposisjoneres på en skånsom, komfortabel måte, samtidig som personalet belastes minst mulig og med mindre risiko for friksjon, uønskede hendelser og arbeidsskader.

Ved å installere et takheissystem kan man skape høyere sikkerhet på akuttmottaket for både pasienten og for personalet.

Produkter til akuttmottak

Andre arbeidsområder

Kontakt oss for mer informasjon