Cases oversikt

PASIENTRAPPORT

Nevrorehabilitering med Trainer Module for covid-19-pasient med venstresidig hemiplegi

En covid-19-pasient som tidligere hadde vært frisk og i god form, ble innlagt på INRU (Neuro Rehabilitation Unit) for spesialisert nevrorehabilitering noen måneder etter at pasienten ble syk og intubert på intensivavdeling. INRU tilbyr rehabilitering for personer med komplekse nevrologiske tilstander. I dette tilfellet hadde pasienten venstresidig hemiplegi, generalisert svakhet og alvorlig dekondisjonering.

Målet med rehabiliteringen var å øke aktiviteten på venstre side, forbedre den generelle styrken og treningstoleransen og å bli så selvstendig som mulig under forflytning. Ved hjelp av Trainer Module greide pasienten etter hvert å forflytte seg med minimal hjelp fra én behandler, og opplevde mindre kortpustethet og utmattelse under behandlingsøktene.

Han greide å utføre bevegelser og innta stillinger som han ellers ikke ville greid. Dette forbedret humøret og trivselen hans. Etter hvert som pasienten trengte mindre støtte, oppdaget behandlerne at de kunne være mer spesifikke i håndteringen.

Kontakt oss for mer informasjon