Cases oversikt

Pasientrapport

Bedre rehabiliteringsresultater ved bruk av dynamisk kroppsvektstøtte

En butikkeier og far til fire, som led av betydelig kvadriplegi, ble innlagt på INRU (Nuro Rehabilitation Unit) flere måneder etter skaden.

INRU tilbyr rehabilitering for personer med komplekse nevrologiske tilstander. I dette tilfellet var målet å optimalisere pasientens fysiske funksjon og selvstendighet, fordi han hadde betydelig ustabilitet og svakhet i kjernemuskulaturen.

Pasienten følte seg raskt utmattet og hadde vanskelig for å forflytte seg og utføre øvelser uten hjelp av én eller to hjelpere, i noen tilfeller tre.

Behandlerne prøvde ut Guldmann Trainer Module med dynamisk kroppsvektstøtte i rehabiliteringsprosessen. Trainer Module ga dem muligheten til å utføre visse rehabiliteringsaktiviteter tidligere. Fra enkle sengebaserte aktiviteter til funksjonelle bevegelser som forflytninger, sittende til stående stilling, stående øvelser og gåtrening. Pasienten kunne delta i mer intensiv rehabilitering fordi
øktene ikke ble like begrenset av utmattelse.

Trainer Module reduserte også den fysiske belastningen på de involverte behandlerne, slik at de kunne være mer spesifikke med hensyn til terapeutisk intervensjon og håndtering.

Kontakt oss for mer informasjon