work-area-rehabilitation

Rehabilitatie en herstel

Het Guldmann-plafondhijssysteem is een integraal onderdeel van een compleet assortiment hijsapparatuur dat bestaat uit rails, hijsmodules, stroppen en hijsaccessoires - allemaal ontworpen om bij elkaar te passen.

De tillift als
trainings-
hulpmiddel

Revalidatie vindt meestal plaats in de vorm van een trainingsproces dat een bepaalde periode in beslag neemt, met als uitgangspunt het functionele vaardigheidsniveau van de individuele gebruiker. Revalidatie-oefeningen kunnen bestaan uit statische bewegingen, positionering, krachttraining, strekoefeningen, actieve bewegingsoefeningen en het oefenen van dagelijkse activiteiten. Vanuit een puur therapeutisch perspectief is het doel van revalidatie het zoveel mogelijk behouden en verbeteren van de functionele vaardigheden. 

Revalidatieprocessen vragen vaak veel van de professionele therapeut, die zich moet focussen op de oefeningen en de veiligheid van de cliënt en daardoor vaak in moeilijke posities moet werken. 

De plafondtillift is een heel goed hulpmiddel voor het verplaatsen van een cliënt van A-naar-B. Naast deze transfers is de plafondtillift met de juiste accessoires uitermate goed in te zetten voor training en behandeling en helpt zo met het vroeg mobiliseren van cliënten.

Vertrouwen en zekerheid zijn essentieel voor een snelle rehabilitatie en hierbij kan de installatie van een plafondlift een belangrijke rol spelen.

Revalidatie met een plafondlift
Het gebruik van een plafondlift bij het uitoefenen van rehabilitatie-oefeningen biedt zowel de gebruiker als de therapeut vertrouwen en veiligheid.

De gebruiker heeft meer zelfvertrouwen en kan de instructies van de therapeut beter opvolgen zonder bang te zijn om te vallen. Anderzijds kan de therapeut hulp geven en begeleiden zonder het risico op rugletsel in het geval de patiënt zijn/haar evenwicht verliest of valt.

Hierdoor kunnen meer uitdagende oefeningen worden gedaan – en meer.

Tillen met behulp van een tillift als onderdeel van revalidatieprogramma's kan voor elke mobiliteitsklasse worden toegepast en maakt de weg vrij voor een flexibele en gerichte training die is aangepast op de functionele capaciteiten van de individuele gebruiker. 

Gebruikelijke procedures van tillen en bewegen in de context van rehabilitatie en (her)training:

  • Loopoefeningen
  • Bewegingen in en om het bed
  • Geassisteerde actieve oefeningen
  • Oefeningen met gewichten
  • Training op de lopende band
  • Hydrotherapie
  • Hulp bij ADL-training
  • Evenwichts- en houdingsoefeningen

Positioning-lock
Een plafondtillift in combinatie met een positioning-lock biedt de mogelijkheid om de tillift en/of de rails te fixeren waardoor diverse trainingsoefeningen uitgevoerd kunnen worden.

Met behulp van dit systeem kan een cliënt bijv opstaan uit een zittende positie en ondersteund worden bij balans oefeningen.

Trainen met een loopvest
Een andere mogelijkheid die onze plafondtillift biedt is het ondersteunen bij training waarbij (gewichts)ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld bij het opstaan uit zithouding of bij looptraining.

Het loopvest is ideaal voor het vroegtijdig mobiliseren van patiënten en biedt vertrouwen en veiligheid voor zowel de cliënt als zorgverlener in evenwichtstraining situaties: zitten op de rand van het bed, staan of ondersteunen bij lopen.

Trainingskit voor in bed of in de stoel
Onze plafondtillift kan gebruikt worden in combinatie met een trainingskit, waarmee bewegingen in bed of in een stoel worden ondersteund zonder dat dit extra belasting met zich meebrengt voor de zorgverlener.

De tillift ondersteunt de handelingen en oefeningen op een gecontroleerde manier waardoor dit veilig gebeurd. Hierdoor kan er vroegtijdig gestart worden met mobiliseren.

De trainingskit bestaat uit tools waarmee oefeningen in en rondom het bed of een stoel uitgevoerd kunnen worden.

Trainingsmodule
Ter ondersteuning van bijvoorbeeld balans- of loopoefeningen kan de GH3+ plafondtillift worden uitgerust met een trainingsmodule. Deze trainingsmodule is een extra functie van de GH3 tilmotor en zorgt voor een dynamische gewichtsondersteuning bij loopoefeningen, balanstraining, spierversterkende oefeningen en ondersteunen bij opstaan.

De trainingsmodule maakt het mogelijk om te werken volgens de KNGF-praktijkrichtlijn die betrekking heeft op neurorevalidatie.

 

Casestudies

Producten voor rehabilitatie en herstel

Vakgebieden

Neem contact op