Wij zijn specialisten in het creëren van meer time to care in combinatie met het opheffen en verplaatsen van vereisten in het volledige spectrum van zorgomgevingen.

Plafondtilliften:
Meer tijd voor zorg

Plafondtilliften besparen kosten en realiseren meer tijd voor zorg

De zorg in Nederland verandert snel. De komende jaren hebben we te maken met een dubbele vergrijzing. Dit betekent dat in 2025 22% van de Nederlanders 65+ is. In 2040 is dit zelfs 25%. Eén derde van deze groep is 80 jaar of ouder. Deze groep heeft meer en meer zorg nodig, omdat steeds meer Nederlanders kampen met meerdere chronische aandoeningen. Het verwachte personeelstekort in de Zorg en Welzijnsbranche is in 2022 naar verwachting al 80.068 FTE. 

actiz-tekort

Het personeel dat in de zorg werkt heeft bovenmatig meer kans op verzuim dan in andere branches. Het werk is vaak fysiek belastend omdat gewerkt wordt in kleine ruimtes, de zorgzwaarte steeds hoger wordt en hulpmiddelen vaak niet toereikend zijn.

De cliënt komt steeds meer in het middelpunt te staan. Dit komt omdat de huidige en nieuwe generatie ouderen mondiger wordt, gewend is om op maat gemaakte oplossingen te krijgen en zo veel als mogelijk “zoals thuis wil wonen”.

Naast hoge kosten voor het vinden en behouden van goed zorgpersoneel zijn exploitatiekosten voor hulpmiddelen een kostenpost voor veel zorgorganisaties.

Gekeken naar tillen en verplaatsen bestaan de kosten voor mobiele tilliften nu vaak uit reparaties (batterijen, elektrische onderdelen), onderhoud (jaarlijkse keuring) en reparaties aan aanverwante artikelen (rijden tegen deurposten, kapot rijden van de snoeren onder het bed).

We zien dus:

 • Te weinig zorgpersoneel
 • Grote kans op blessure opbouw door zwaar werk
 • Hierdoor een hoog verzuim (6,1% t.o.v. 4,3% gemiddeld in NL)
 • Verzuim is duur
 • Ruimtes waarin gewerkt wordt zijn klein
 • Zorgpersoneel heeft te weinig tijd voor goede zorg
 • Hoge exploitatiekosten

Voorbeeld van hogere kosten door schade aan de muur

Wat is de oplossing?

Het gebruik van hulpmiddelen helpt om het zorgpersoneel zo veel mogelijk te laten doen waar men goed in is; leveren van liefdevolle zorg aan kwetsbare mensen.

Wat dragen plafondtilliften bij om dit probleem op te lossen?

1. Tijdwinst van 4 minuten per transfer

2. Geen fysieke belasting (betekent verlaging ziekteverzuim)

3. Vrije inrichting van de ruimte

4. Cliënt voelt zich veilig

5. Lagere exploitatiekosten

6. Inzetbaar voor Transfer, Training en Behandeling

1. Tijdwinst van 4 minuten per transfer

De plafondtillift is altijd in de ruimte aanwezig en klaar voor gebruik. De tillift hoeft niet gezocht te worden, er hoeft niet gewacht te worden op collega’s, de batterijen zijn nooit leeg en tijdens het ophalen van de lift wordt men niet gestoord.

Dit zijn zo maar wat oorzaken waardoor er per transfer 4 minuten bespaard wordt. Gemiddeld wordt er per cliënt vier transfers op een dag gemaakt. Dit betekent dat per cliënt al 16 minuten per dag wordt bespaard. Bij 10 cliënten die getild worden betekent dit dus 160 minuten, oftewel meer dan twee en een half uur per dag. Dit is tijd die direct besteed kan worden aan zorg.

2. Geen fysieke belasting (betekent verlaging ziekteverzuim)

De plafondtillift bevindt zich boven de cliënt. Het systeem loopt heel licht en de cliënt is daardoor met één vinger te verplaatsen. Omdat de zorgverlener zich heel dicht bij de cliënt bevindt is draaien en vooruit bewegen heel eenvoudig en zonder enige fysieke belasting. Het werken met mobiele tilliften is 20x zwaarder. En dat is nog als de lift op de juiste manier gebruikt kan worden. Veelal wordt de mobiele tillift verkeerd gebruikt omdat er te weinig ruimte is, de werkdruk hoog is en er teveel spullen in de weg staan om een goede transfer te maken. Door dit (verkeerde) gebruik ontstaan blessures aan nek, schouders, rug, polsen en ellebogen. En blessures lijden uiteindelijk tot een verhoging van het verzuim.

Guldmann

Plafondtillift bij Gemiva SVG

3. Vrije inrichting van de ruimte

Veel zorginstellingen hebben de wens om kamers vrij in te richten zodat de kamers er gezellig en huiselijk uitzien. Een plek waar de cliënt en de familie zich thuis voelt. De plafondtillift begeeft zich volledig boven de cliënt.

Dit betekent dat er niets over de grond rijdt en de ruimte volledig naar wens is in te richten door de cliënt, omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met draaicirkels. De rails van de plafondtillift kunnen mooi weggewerkt worden of aan de wand bevestigd worden.

4. Cliënt voelt zich veilig

De zorgverlener is in de directe nabijheid van de cliënt tijdens het tillen. Doordat de cliënt “omarmd” wordt, op ooghoogte getild wordt voelt hij zich veilig. Zoals Mieke van Vitalis Zorggroep het omschreef: “Met de plafondtillift wordt de cliënt minder wiebelig getild; het gevoel van veiligheid daardoor is ook groter.”

In de mobiele lift zien we dat de cliënt vaak los hangt en deze zich onveiliger voelt. Dit kwam ook naar voren in de studie die uitgevoerd werd door Locomotion. De grootste kwalitatieve verbetering voor de cliënten is het veel minder ervaren van schokken en daardoor een verhoging van het comfort.

5. Lagere exploitatiekosten

Exploitatiekosten gerelateerd aan tillen en transferen bestaan uit directe en indirecte kosten. Directe kosten voor plafondtilliften en mobiele tilliften bestaan uit:

 • Keuring en onderhoud van de liften
 • Reparatiekosten
 • Afschrijvingskosten

De directe kosten voor plafondtilliften zijn veel lager dan bij mobiele tilliften. De levensduur van de Guldmann plafondtillift is 15 jaar, de levensduur van een mobiele tillift is 10 jaar. De accu’s van de Guldmann plafondtillift gaan 20.000 tilhandelingen mee.

In een gemiddelde setting betekent dit tussen de 13 en 15 jaar. Ter vergelijk, accu’s van een mobiele tillift moeten elke 2-3 jaar worden vervangen. Reparatiekosten van een mobiele tillfit zijn ook hoger.

De indirecte kosten voor tillen en transferen verschillen ook enorm van elkaar.

Kosten veroorzaakt door gebruik van de mobiele tillift:

 • Met de poten van de tillift worden plinten, gipswanden en deurkozijnen kapot gereden
 • Met het positioneren onder het bed raken de poten van de mobiele tillift snoeren van het bed
 • Tilliften moeten worden opgeslagen in een aparte ruimte wat vierkante meters kost

6. Inzetbaar voor Transfer, Training en Behandeling

Naast de transfers van punt A naar punt B (bijvoorbeeld van het bed naar de rolstoel, van het bed naar de douchestoel, etc) ondersteunt de plafondtillift ook perfect bij bijvoorbeeld revalidatiezorg, zoals balansoefeningen, (weer) leren lopen en bij verplaatsingen binnen de grenzen van het bed. Draaien van de cliënt, het hoger in bed plaatsen en het tillen van een been. Het gaat allemaal heel eenvoudig én veilig met een plafondtillift.

Transfer Treatment Training

Transfer Treatment Training

Waarom gebruikt nog
niet iedereen plafondtilliften?

Nog lang niet alle zorginstellingen in Nederland maken gebruik van plafondtilliften. Bovenstaande positieve gevolgen zijn vaak niet bekend bij gebruikers en directies van de zorginstellingen. Daarnaast heerst de gedachte dat plafondtilliften duur zijn en het huiselijke karakter niet ten goede komen.

We maken met onze klanten berekeningen welke kosten er komen kijken bij een project met plafondtilliften. In (bijna) alle gevallen is het resultaat een positieve business-case voor plafondtilliften. We bekijken hier de initiële investering in plafondtilliften en vergelijken deze met de mobiele tilliften. Daarnaast berekenen we de Total cost of ownership (TCO). Reparatie- en onderhoudskosten zijn significant lager en de levensduur is 50% langer.

Wonen in een zorginstelling moet zo veel als mogelijk “zoals thuis” zijn. Een huiselijk karakter is daarom heel belangrijk. De plafondtilliften bevinden zich boven de gebruiker. Hierdoor kan de kamer vrij ingericht worden.

Door slim na te denken over de positie van de rails, de traverserail én de tilmotor wordt het systeem nagenoeg onzichtbaar. We maken de plafondtillift flexibel inzetbaar. Deze is alleen zichtbaar als de cliënt deze daadwerkelijk nodig heeft. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de projecten bij SVRZ in Zeeland

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en de verbeteringen voor uw organisatie.

Neem contact op